NEE TEGEN HUISWERK IN BELGIE

Huiswerk neemt te veel tijd in thuis neem school niet mee naar huis want thuis neem je ook niet mee naar school.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik SRCO 2IJ om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...