NEE tegen heterogene groepen B.S. De Blokkenberg

Wij zijn tegen de komst van heterogene groepen, omdat:

- de uitbreiding van school boven het belang en welzijn van de kinderen staat;

- de uitbreiding een grens moet hebben;

- het schoolgebouw niet is uitgerust op uitbreiding;

- onze kinderen het probleem van school mogen gaan oplossen;

- door Corona de kinderen al een heftig en onrustig jaar achter de rug hebben;

- door Corona achterstanden zijn ontstaan die meer focus mogen hebben dan een uitbreiding van school;

- dat Corona niet weg is en september weer heel anders kan uitzien;

- er nooit een echt moment van rust in de klas zal zijn. Dit omdat als een groep aan het werk is de andere groep uitleg krijgt;

- de leerkracht minder tijd heeft zich voor te bereiden en in te lezen in de lesstof omdat deze zich de lesstof van 2 verschillende klassen moet eigen maken. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en zorgaandacht;

- de door de directie aangevoerde voordelen helemaal geen voordelen zijn en deze ook prima kunnen worden behaald in homogene groep;

- de visie Maatwerk hier niet meer aan de orde is;

- er een groot lerarentekort is dat niet samengaat met uitbreiding;

- er een speciaal soort leerkracht nodig is voor dit soort onderwijs in een tijd waar er een lerarentekort is;

- de kinderen gebruikt worden om andere kinderen te onderwijzen;

- er uitgestelde aandacht zal zijn, die ten koste gaat van onze kinderen en hun toekomst;

- er door ouders juist bewust ooit gekozen is voor kleinschalig en 1 groep per leergang.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dorin Vincenz om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...