Nee tegen het verdwijnen van ons centrale Groene Veld in Nobelhorst aan de Brink

Korte beschrijving

De gemeente is van plan het Groene Veld te bebouwen met een groot zorgcentrum in hoogbouw en er bovendien een grote parkeerplaats op aan te leggen, waardoor het Groene Veld verdwijnt.  Het doel van deze petitie is het behoud van het Groene Veld in het dorpshart van Nobelhorst, één van de weinige groenvoorzieningen in de wijk, duidelijk zichtbaar gelegen aan de toegangsweg tot de wijk (Nobellaan) en naast de Brink, een veld dat in tien jaar tijd organisch is uitgegroeid tot een levendige sociale ontmoetings- en sportplek voor bewoners (volwassenen en kinderen), omliggende scholen, kinderopvang en sport-ondernemers uit de wijk.

Gericht aan

De Gemeente Almere (Gemeenteraad en het college van B&W)

Wij,

Bewoners en alle andere gebruikers (scholen, kinderopvang, sportaanbieders, organisatoren van evenementen etc.)  

Constateren:

·      dat de gemeente structureel ten behoeve van de verkoop van woningen/kavels naar Nobelhorst verwijst als “het leukste stadsdorp in het groen”, terwijl de gemeente nu plannen heeft ontwikkeld om het Groene Veld, de enige groen- en speelvoorziening van enige omvang in Nobelhorst, te bebouwen; dat hiermee bovendien het concept van de “Groene stad” Almere geweld wordt aangedaan;

·      dat de bewoners op geen enkele wijze door de gemeente deugdelijk zijn geïnformeerd over de plannen, wat volledig haaks staat op de visie van waaruit Nobelhorst door de gemeente is ontworpen, namelijk: in Nobelhorst worden bewoners en ondernemers via participatie en vergaande zeggenschap baas in eigen buurt;

·      dat met de vestiging van het gezondheids- en zorgcentrum inclusief een twintigtal zorgwoningen voor mindervaliden (wellicht niet handig in een wijk zonder detailhandel-voorzieningen) en een groot aantal parkeerplaatsen, van het Groene Veld niets overblijft;

·      dat hiermee een groen gebied, dat in tien jaar tijd organisch is uitgegroeid tot een levendige ontmoetings- en sportplek voor bewoners etc. verloren gaat;

·      dat hiermee ook een gebied verloren gaat dat intensief gebruikt wordt door de omliggende scholen en kinderopvang, die weinig buitenruimte hebben;

·      dat hierdoor de jaarlijks terugkerende en drukbezochte sociale activiteiten zoals de Nobel Run, de Koningsspelen, de Waterspelen, Avondvierdaagse, het Jaarfeest, Sinterklaasfeest, etc. geen doorgang meer kunnen vinden;

·      dat de mogelijkheid om eindelijk de door veel bewoners zo verlangde weekmarkt gestalte te geven, teniet wordt gedaan;

·      dat de gemeente op geen enkele wijze heeft nagedacht wat er hier verloren gaat, namelijk een historisch gegroeide levendige dorpskern, iets wat niet zomaar herhaalbaar is op een andere plek in Nobelhorst;  

·      dat hiermee het concept van “het mooist dorpje van Almere”, waar de gemeente mee adverteert, geweld wordt aangedaan, omdat er geen dorpskern van betekenis meer overblijft;

·      dat na goedkeuring van de omgevingsvergunning, na tien jaar tijd in een afgeronde woonwijk (Nobelhorst Midden) het Groene Veld plaats zou maken voor een bouwput met alle overlast voor de omwonenden van dien, met mogelijk beschadiging aan de bestaande bouw door de hei-activiteiten.

en verzoeken

·      dat de gemeente in Nobelhorst een andere locatie aanwijst dan het Groene Veld voor het gezondheids- en zorgcentrum, zodat het Groene Veld zijn huidige sociale en sportieve functie kan behouden;

·      dat de gemeente dit doet in samenspraak met de ondernemers van het gezondheids- en zorgcentrum, van waaruit in een eerder stadium al de mogelijkheid is geopperd van alternatieve locaties, wat de gemeente echter niet heeft gehonoreerd. En dat, ingevolge de juiste toepassing door de gemeente van de participatiegedachte, ook de bewoners hier inspraak in krijgen.

Ridders_Groene_Veld.jpg

 


Groep behoud Groene Veld Nobelhorst    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Groep behoud Groene Veld Nobelhorst om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...