Wij zeggen NEE tegen de discriminatie van personen met Multiple Sclerose (MS) bij het afsluiten van levensverzekeringen.

Nog niet zo lang geleden, in 2018, werd door de vorige federale regering een wet rond “het recht om vergeten te worden”, geïnitieerd door het kabinet van ex-minister Kris Peeters, aangenomen. Het principe van deze wet is om personen die een schuldsaldoverzekering afsluiten, vooral gebruikt in het kader van een hypothecaire lening, toe te laten om geen ziekte meer te melden in hun medisch dossier, hetzij omdat deze mensen genezen zijn, hetzij omdat hun toestand gestabiliseerd is. Het openbaar maken van een medische geschiedenis leidt in het algemeen tot extra premies van de verzekeringsmaatschappij. Er is een lijst opgesteld van pathologieën die onder deze wet vallen. De Nationale Belgische MS-Liga, MS-Liga Vlaanderen en Ligue Belge de la Sclerose en Plaques pleiten er resoluut voor om Multiple Sclerose in deze lijst op te nemen, in navolging van recente studies wat betreft de mortaliteit, functionele capaciteit en comorbiditeit bij MS.

MS_Liga_Vl.LIGGEND_JPEG_.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik MS-Liga Vlaanderen vzw om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...