Nee tegen de erkenning van Ani-zoo (beroepsfederatie handelaar-kweker) als fokkerijvereniging.

 
Waar we al een tijdje bang voor waren, zal nu werkelijkheid worden. Ani-zoo (nationale beroepsfederatie die in België opkomt voor de belangen van ondernemers in de huisdierensector, de handelaar-kwekers dus) heeft in augustus 2013 een aanvraag ingediend om erkend te worden als fokkerijvereniging onder vereenvoudigd beheer. Indien Anizoo deze erkenning toegewezen krijgt, dan zullen zij in eigen beheer hun leden kunnen controleren en mogen zij subsidies aanvragen (die als doel DNA onderzoek hebben).
 
De zogenaamde fokkerijverenigingen zijn belast met de uitvoering van het onderzoek en met de registratie van het resultaat van het genetisch onderzoek van het betreffende dier. De onderzoeksmethode die gekozen wordt door de fokkerijvereniging moet de erfelijke aandoeningen effectief kunnen opsporen en het geregistreerde resultaat moet op elk moment door de kweker of de eigenaar van het dier kunnen geraadpleegd worden.
 
Hoe kan een dergelijke "fokkerijvereniging" – of "importeursvereniging" zoals Anizoo toezien op het uitvoeren van genetische testen op de fokteven en fokreuen? De kleinschalige Belgische kweker wordt de dupe want de prijs voor zijn puppy's zal noodzakelijkerwijze moeten stijgen door de duurdere "productiekost", terwijl de importeurs volledig buiten de toepassing van de wetgeving vallen en ongehinderd puppy's mogen importeren van ouderdieren waarvan op genetisch vlak niets bekend is.
 
Hier kunnen wij niet mee akkoord gaan. Onderteken en deel deze petitie indien jullie ook van mening zijn dat dergelijke erkenning niet door de beugel kan.
 
Vzw Anti Broodfok Actie