NEE tegen besparingsmaatregelen voor kinderopvang in Meise !

De gemeente Meise is van plan om in het najaar zijn deelname aan de dienst Thuisopvang voor zieke kinderen stop te zetten. Deze dienst organiseert thuisopvang voor zieke kindjes van 0-12 jaar, door een gespecialiseerde begeleidster, in de deelnemende gemeentes. Ouders betalen 3€/uur, de deelnemende gemeentes subsidiëren de rest. Als Meise deze subsidie stopt, kunnen inwoners van Meise geen beroep meer doen op deze fantastische dienst !

Vele ouders zitten hierdoor met de handen in het haar ! Niet iedereen kan een beroep doen op grootouders of dergelijke.

Wij roepen alle ouders en grootouders op om deze petitie te steunen en zo hopelijk te bereiken dat de gemeente zijn deelname aan de dienst niet stop zet. Een grote groep Meisenaars wordt anders opnieuw de dupe van besparingsmaatregelen. Telkens worden gezinnen met kinderen getroffen (cfr. verwijderen speeltuinen voor bouwgronden).