Nee Geen tram door de Groene Hilledijk

Voornemens zijn het MRDH en gemeente Rotterdam om een tram door de Groene Hilledijk heen te trekken om tijdswinst te boeken voor de RET.

Wij bewoners en ondernemers/pandeigenaren hebben ons fel tegen deze voornemens uitgesproken.

Onze burgemeester en wethouders zijn toch voornemens om dit door te drukken d.m.v. onderzoeken hoe het wel mogelijk wordt.

Wij ondernemers vragen u om u hierover uit te spreken. In 2002 is er al uitgesproken dat er geen sprake meer mag zijn om de tram door te trekken in onze straat wij sommen hieronder de negatieve gevolgen op:

1. De al reeds drukke straat zal kenmerkelijk veranderen door de tram door dat de Groene Hilledijk niet meer groen zal ogen wanneer de bomen in deze straat zullen verdwijnen.

2. De tram zal zonder stops met hoge snelheid door onze straat gaan rijden. Hierdoor zal de oversteekbaarheid en bereikbaarheid vele malen moeilijker worden, tevens zullen we in de middenberm onmogelijk nog kunnen parkeren waar wij allen zoveel waarde aan hechten

3. De transportleidingen die in onze straat liggen zullen verlegd moeten worden waardoor er vele werkzaamheden die een behoorlijke tijd in beslag gaan nemen op de Groene Hilledijk en tevens ook omliggende aanvoer routes waar de transportleidingen wederom ingelegd moeten worden.

4. De bomen drinken per stuk een tiental(len) duizend(en) liters water per jaar wetende dat het grondwater niveau reeds al heel hoog is in onze wijken. Deze bomen hebben dus naast het reeds al bestaande hittestress in onze wijken ook de functie om het grondwaterpeil in bedwang te houden.

5. Door het stijgende waterniveau zullen de kelders onder water komen te staan wat voor veel ondernemers een strop zal zijn. Tevens voor de bewoners betekent dit dat de panden zullen wegzakken en scheef komen te staan. Na verhalen van mensen wonend op de beijerlandselaan verstoord dit de nachtrust, leefbaarheid en gemoedstoestand van bewoners enorm om hele dagen scheef te lopen, liggen en zitten. Dit mag niet onderschat worden wat dit met mensen doet.

6. De economische gevolgen mag aan de verbeelding over gelaten worden, als de straat voor jaren open ligt en de bereikbaarheid nihil zal zijn dan zullen de ondernemers deze klap niet meer kunnen verwerken. De ondernemers kunnen deze klap niet meer te boven komen daar deze nog herstellende zijn van de coronacrisis en de huidige energieprijzen bemoeilijken dit herstel. De ondernemers dragen in hoge mate bij aan de leefbaarheid en voor gezelligheid van de buurt en dit mag nooit verdwijnen

7. De bereikbaarheid van winkels zullen erg worden bemoeilijkt doordat de tram met hoge snelheid en zonder stops door de Groene Hilledijk zal komen te rijden. Voornamelijk de ouderen en minder valide zullen grote omwegen moeten maken om aan de overkant te komen ook zal daardoor de straat worden opgedeeld en dit zal de leefbaarheid niet ten goede komen. De dynamiek is nu juist om de omliggende wijken met elkaar te verbinden doordat de grens precies op de Groene Hilledijk loopt. De tram zal de Grensgebied ernstig benadrukken en voelbaar worden wanneer de tram de grens zal trekken.

8. Wat zijn de gevolgen van de hoge snelheidsverschillen en welke gevaren gaan dit opleveren? Ooit hebben we afscheid moeten nemen van het iconische trammetje die als bijnaam had "het moordenaartje". Deze naam was niet zomaar, deze naam had de tram gekregen door de vele slachtoffers die er gevallen waren door dit tramtraject mede over dit bestaande tramtraject. Ookal zal dit traject met hekken afgezet worden, er zijn altijd mensen kinderen die toch nog over het hekje klimmen of nog even snel oversteken terwijl dit niet verantwoord is. De gevolgen zullen niet te overzien zijn en dit zou naar onze mening niet eens mogelijk moeten kunnen zijn in onze buurt met een toch al aan overvloed aanwezige openbare vervoer dat prima werkt.

Dit alles voor het grote voornemen om 2 minuten reistijd winst voor de RET en de gewone burger mag wederom in het stof happen. Zolang de RET maar winst maakt, is alles mogelijk en en de bewoners en alles wat er aan vasthangt mogen de consequenties ervan dragen.

 

Burgemeester Aboutaleb, u profileert u zelf als burgemeester voor iedereen en allemaal. Laat ons dan niet stikken en zeg NEE tegen dit plan en laat ons aub de buurt in saamhorigheid bestaan zoals we dit al sinds jaar en dag kennen en beleven! 

Ondanks alle problemen die we kennen is en blijft het onze straat en wij zullen strijden om dit zo te houden met alles wat in onze macht ligt.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Mickel Kuhn om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...