Nederlandstalig literatuuronderwijs in de minor moet blijven bestaan

Misschien heb je het al gehoord, misschien ook niet: de faculteit Geesteswetenschappen moet bezuinigen. Een van de effecten van die bezuinigingen is dat de cursus ‘Literatuur en Ideologie’ verdwijnt. Misschien lijkt het niet onoverkomelijk maar één vak te schrappen, maar door het wegbezuinigen van dit vak verdwijnt de laatste Nederlandstalige literaire minor op niveau.

Met het opheffen van de cursus ‘Literatuur en Ideologie’ verdwijnt namelijk de minor ‘Literatuur en Levensbeschouwing’. Dit is niet de eerste minor op het vlak van literatuur die is verdwenen: al eerder verdwenen de minoren ‘Grote werken uit de literatuur’ en ‘Nederlandse cultuur’. De enige andere Nederlandstalige minor die gericht is op literatuur die blijft voortbestaan is die van Literatuurwetenschap. Deze minor bestaat echter uit twee vakken op niveau 1 en één op niveau 2 en vormt daardoor niet een aantrekkelijke minor voor studenten die in hun tweede of derde jaar zich graag echt verdiepen in de literatuur.            

Er zijn wel andere minoren die over literatuur handelen, maar die zijn allemaal Engelstalig. Als student Nederlands in Nederland zijn wij echter van mening dat wij recht hebben op literatuuronderwijs in de eigen landstaal op het hoogste niveau in de minor.            

Wij vinden dat er binnen het departement TLC te weinig aandacht is voor deze nadelige ontwikkeling en daarom is het belangrijk dat wij als studenten nu onze stem laten horen. Hierom willen wij, studentleden van de OC Nederlandse taal en cultuur, jou oproepen om onze petitie te tekenen.            

Vind jij ook dat iedere student in de taal van zijn studie op het hoogste niveau vakken moet kunnen volgen? Teken dan de petitie voor de stelling: ‘Wij vinden het belangrijk dat Nederlandstalig literatuuronderwijs op het hoogste niveau in de minor beschikbaar is’ en laat aan het departement horen waar wij als studenten voor staan!  

Ondertekend: Studentgeleding OC Nederlandse taal en cultuur


Studentgeleding OC Nederlandse taal en cultuur    Neem contact op met de schrijver van de petitie