Nederlandse artsen steunen wetenschappelijke aanpak van Covid-19-pandemie


In het licht van meerdere oproepen uit allerlei hoeken van de maatschappij tot het loslaten van de maatregelen die de Nederlandse regering, op gezag van de op wetenschappelijke principes gebaseerde adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), moet nemen, willen onderstaande artsen hun steun en respect voor de aanpak en de buitengewoon goede resultaten die daardoor zijn geboekt, publiekelijk onderstrepen.

We begrijpen heel goed dat er veel discussie is over de maatregelen. Wij zijn evenwel van mening dat de overheid niet moet overgaan naar een strategie die elders (VS, Brazilië) tot onvoorstelbare drama’s heeft geleid en nog gaat leiden. Het is in dit soort zware tijden belangrijk achter de wetenschappelijke aanpak te staan maar ons tevens te realiseren dat er heel veel is dat we niet zeker weten.

Door het ondertekenen spreken wij als artsen onze steun aan het gevoerde beleid en aan de wetenschappelijke benadering van het OMT uit, zonder blind te zijn voor het leed dat hierdoor onvermijdelijk aan substantiële delen van onze maatschappij wordt aangedaan. Dit leed en de economische schade stemmen ons verdrietig, maar het is in deze zware tijden volgens ons toch beter zich te verenigen achter onze wetenschappelijke instituten.

Het is belangrijk van deze crisis te leren, maar laten we dat wel doen met respect voor de mensen die op basis van weinig informatie heel ingrijpende besluiten hebben moeten nemen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Nico Terpstra toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...