Nederland laat Curaçao niet stikken

Nederland heeft aan Curaçao als één van de voorwaarden voor vervolghulp i.v.m. de corona-crisis gesteld, dat alle ambtenaren en medewerkers van bedrijven en stichtingen die verbonden zijn aan de overheid 12,5% van hun salaris moeten inleveren. Bij de privésector heeft u als voorwaarde gesteld dat het personeel 20% van hun salaris moest inleveren, om in aanmerking komen voor financiële hulp. Voor de mensen die geen topsalarissen hebben, is dit een ramp. Mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen en er zullen meer mensen aanspraak doen op de voedselbank en een uitkering. De middenklasse verdwijnt op deze manier, terwijl juist deze groep de economie op het eiland draaiende houdt. Dat kan nooit uw bedoeling zijn. Wij vragen u daarom om niet te vergeten dat de mensen op Curaçao ook tot het Nederlands Koninkrijk behoren. U mag en kan ze niet in de steek laten!! Wij vragen u om deze maatregelen in te trekken en de Curaçaose overheid de ruimte te geven om op een andere manier hervorming door te voeren. 


Jane Martie-Chatlein, een bezorgde Curaçaose diaspora    Neem contact op met de schrijver van de petitie