Nachtopvang voor de weggejaagde daklozen.

 Geachte burgemeester Verhulst, geachte wethouder Van der Beek,

 Uw beleid om daklozen weg te sturen zonder alternatief is onacceptabel. Er moet onmiddellijk een zomernachtopvang komen met essentiële sanitaire voorzieningen op een veilige locatie, in samenwerking met het Leger des Heils. Denk aan een afgezet gedeelte van het braakliggende WFC-terrein of een leegstaand gebouw. Het is uw plicht om de kwetsbaren te beschermen en hen minimaal veiligheid te bieden. Daklozen de natuur in sturen zonder alternatief is onmenselijk en onwaardig voor Ede. Het Edese bestuursakkoord belooft samenleven, bestaanszekerheid en een gezonde leefomgeving. Waar blijven deze beloftes als we mensen letterlijk in de kou laten staan?   Wij eisen directe actie!   Met dringende groet,   [Uw Naam] 


Rob Hendriksen en Gerdo Rozeboom    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Rob Hendriksen en Gerdo Rozeboom alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...