Naar drie opleidingsniveaus in de Vlaamse bibliotheeksector

Naar aanleiding van het recente nieuws over de inschaling van de nieuwe beroepscompetentieprofielen voor de bibliotheeksector en hun bijhorende opleidingsniveau willen wij onze bezorgdheid uiten.

Wij zijn niet gelukkig met de tweeledige beroepsstructuur zoals die nu voorgesteld wordt. In de realiteit heeft ook de sector van bibliotheken – door zijn grote verscheidenheid – behoefte aan een beroepsstructuur op drie opleidingsniveaus:

-          Niveau 7: master-opleiding

-          Niveau 6: bachelor-opleiding

-          Niveau 4: secundaire opleiding

Momenteel is er een eerste definitieve beslissing gevallen: een masteropleiding (niveau 7) voor de informatiemanager. Het opleidingsniveau voor het tweede profiel van informatiemedewerker is nog niet goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Dit zou waarschijnlijk op het niveau van het secundair onderwijs ingeschaald worden. Er gaapt dus een grote kloof tussen deze twee profielen. Een middenkaderfunctie ontbreekt. Daarom pleiten wij voor een derde en tussenliggend beroepsprofiel.

De reeds jaren bestaande opleiding van het graduaat wordt dus aan de kant geschoven. Hiervoor moet een constructieve oplossing komen. Voor al wie het graduaat volgt of gevolgd heeft, moet de mogelijkheid komen om een gewaardeerd en professioneel diploma te behalen.

Het is belangrijk dat wij deze bezorgdheid nu uiten zodat de toekomst van de bibliotheeksector gewaarborgd blijft.

 


Cursisten bibliotheekschool Gent    Neem contact op met de schrijver van de petitie