Motor OK Herrie Nee

Wij

allen die willen dat te hoge geluidsproductie van motoren, scooters en bromfietsen in stad en buitengebied een halt wordt toegeroepen

 

constateren

  • dat er teveel motoren, scooters en bromfietsen met uitlaten rondrijden die het motorgeluid niet of nauwelijks dempen;

  • dat het ontbreken van een periodieke keuring voor motorfietsen en het ontbreken van regels voor hun maximale geluidsproductie niet valt te rijmen met de strenge regels die voor motorrijtuigen gelden;

  • dat het verknallen van de rust in het buitengebied door enkelingen of specifieke groepen niet past in een dichtbevolkt Nederland waar miljoenen andere mensen ook willen recreëren;

  • dat wetenschappelijk onderzoek intussen afdoende bewezen heeft dat blootstelling aan een te hoge geluidsbelasting zowel in geestelijk als in lichamelijk opzicht schadelijk is voor de gezondheid en zelfs kan leiden tot voortijdig overlijden.

 

en verzoeken

de regering bij wet een streng plafond in te stellen voor het geluid dat motorfietsen, scooters en bromfietsen maximaal mogen produceren, met inbegrip van een adequaat sanctiebeleid. Dit om een einde te maken aan de verstoring van de rust in het buitengebied door bovengenoemde verkeersmiddelen en om burgers in het stedelijk gebied beter te beschermen tegen vermijdbare blootstelling aan lawaai.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bart Been om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...