Moleneiland Harelbeke: JE stem is HOUT waard

moleneiland.jpg

Het Moleneiland, enige nog overgebleven open ruimte midden de verstedelijkte stadskern Harelbeke, zoekt een nieuwe invulling.  

 Hoewel dit unieke gebied , buiten geldgewin voor de eigenaar, geen enkele troef heeft tot residentiële ontwikkeling wil men er opnieuw woonblokken en zelfs een jachthaven inplanten. Wij vinden dat de betonstop2040 geen vrijgeleide kan zijn voor deze invulling op het moleneiland omdat er geen noodzaak voor is en het gebied gelegen is in een beschermd stadszicht. Tevens betekent deze inplanting door de  impact op mobiliteit, mogelijke wateroverlast, CO2-uitstoot en vernietiging van dit biologisch zeer waardevol gebied een zware aanslag op het milieu.  

Vind je ook dat verdere bebouwing onverantwoord is en het unieke karakter van het eiland dient aangewend te worden  voor de aanleg van een ecologische parkomgeving met stiltegebieden voor ontwikkeling van de natuur en een groene belevingsinvulling met rust en ontspanning voor alle bezoekers.   Grijp dan deze unieke kans, stem en deel nu.

Grijp dan deze unieke kans, stem en deel nu.

UPDATE APRIL 2019

Is er nog ruimte voor bijkomende bebouwing op het Moleneiland? Dit weekend nodigde het buurtcomité zijn bewoners en sympathisanten uit om hierover van gedachten te wisselen. De 129 aanwezigen kregen een overzicht betreffende de visie, objectieven en bezwaren die het comité sinds de start van het project heeft onderzocht en waarna er unamiem werd beslist dat bijkomende bebouwing, hoe beperkt ook, geen draagvlak meer kan vinden in dit gebied waar er in enkele jaren tijd al een 700-800 nieuwe woonentiteiten werden vergund.

Het Moleneiland, de laatste open ruimte in de Stad, omgeven door de Leie, is omringd door een uniek biologisch zeer waardevol gebied, is opgenomen als beschermd stadszicht en was tot voor de Leiewerken grotendeels bebost. De woordvoerder Bernard Wante stelt “Met deze beschermingen lijkt het erop alsof de eigenaar, De Vlaamse Waterweg met alle middelen in het schoentje van Assepoester toch nog een voetje wil wringen”.  
Verder is er in Harelbeke geen nood aan nog extra bebouwing. Met een overschot van 250 ha woonuitbreidingsgebied is er meer dan 5 maal meer beschikbaar dan nodig waar anderzijds de Stad zelf maar 2% bos in beheer heeft.
Tenslotte is er vooral het gemis aan informatie rond eventuele bebouwing. Het comité betreurt dat er sinds de opstart, de participatievergaderingen, de info-momenten en/of sociale media nooit is aangegeven dat extra bebouwing op het eiland tot de mogelijkheden behoorde en men hen altijd van een beeld groen eiland voorstelde. ( meerjarenplan, structuurplan,…)
Het actiecomité heeft op 19 februari zijn  bemerkingen overgemaakt aan het Stadsbestuur dat deze zienswijze kon volgen, maar niettegenstaande de overtuigende argumenten de piste van bebouwing niet wil afschrijven en de lopende studie door Leiedal afwacht.
Het buurtcomité, gesteund door verschillende Vlaamse parlementsleden en belangengroepen ( Boerenbond, Natuurorganisaties,…) blijft ijveren voor een groen eiland, waar de biodiversiteit zich , na de Leiewerken, kan herstellen, waar rust en ontspanning heerst en het goed vertoeven is. Dit zijn wij namelijk aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht.
 

 

 

molenkant.jpegklimop.JPG


Geert Devolder (buurtcomité moleneiland)    Neem contact op met de schrijver van de petitie