Moederdag en vaderdag op scholen veranderen in familiedag.

Aangezien er veel kinderen zijn die geen gezin hebben zoals in het hokje van vaderdag en moederdag past is niet meer van deze tijd. En zal het veel leed bij kinderen besparen deze dagen te veranderen in familiedag.

Denk aan verschillende situaties. Gezinnen met twee moeders of twee vaders, gezinnen met een alleenstaande moeder of vader, kinderen waarvan één van de ouders is komen te overlijden, kinderen die één of beide ouders niet (meer) zien, kinderen die naar Nederland gevlucht zijn die helaas één ouder achter hebben moeten laten, kinderen met een genderneutrale ouder of kinderen die een stiefouder hebben die ze geen papa of mama noemen waardoor een versje met papa of mama erg ongemakkelijk is.

Elk jaar worden deze kinderen weer op school geconfronteerd met “liefste papa” of “liefste mama” en kunnen ze dat vervolgens doorkrassen, veranderen of in het geval van een overleden ouder misschien wel laten staan met tranen in hun ogen. Een kind zou zulke onnodige kwetsbare situaties niet mee moeten maken en vooral niet onder de ogen van klasgenootjes. Dat doet heel veel met een kind en is vooral erg onnodig!

Het alternatief voor deze twee dagen is “familiedag”. Op school zouden deze dagen voortaan familiedag genoemd worden en er wordt op school geknutseld voor familiedag ipv moederdag of vaderdag. Zo kunnen kinderen iets maken voor iemand of zelfs voor meerdere personen die ze graag wat willen geven. Het is hierbij niet de bedoeling de juffen en meesters extra werk te geven en meerdere knutselwerkjes in elkaar te laten knutselen door de kinderen. Maar er zouden meerdere namen op het knutselwerkje kunnen komen te staan. 

Zo zou er bijvoorbeeld op het kadotje “voor mama en papa” kunnen staan “voor de liefste broer” of “voor (naam stiefouder). Ook kan het voor opa en/of oma gemaakt worden. Of misschien een buurvrouw die de kinderen als familie beschouwen. Kinderen worden hier in volledig vrij gelaten in hun keuze en ook in de hoeveelheid personen voor wie het knutselwerkje is zodat ze niet het gevoel hebben te moeten kiezen.

De reden om voor twee familiedagen te kiezen ipv één heeft verschillende voordelen. Situaties zoals kinderen met gescheiden ouders die de ouders los van elkaar een knutselwerkje/kadotje willen geven. Kinderen van overleden ouders die knutselwerkjes afzonderlijk van elkaar op een herdenkingsplek willen leggen. Of zodat ouders/kinderen kunnen kiezen het traditioneel te houden mochten ze daar waarde aan hechten. Op deze manier kan het geheel ingevuld worden naar wens van kinderen en ouder(s)/verzorgers.

In een tijd als deze waar in acceptatie boven aan staat, past moederdag of vaderdag toch niet meer? We zouden kinderen vrij moeten laten in hun keuzes en het belangrijkst onnodig verdriet van kinderen moeten besparen!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Amber Ens alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...