Mobiliteitsplan omgeving Michottepark

Deze petitie heeft tot doel doorgang te verkrijgen aan de verdwijnpaal in de Grensstraat voor inwoners van de Platte-Lostraat, Pasteurwijk, Overwinningstraat,  Eeuwfeeststraat en Onafhankelijkheidstraat. Dit om als Kesselaar een vlotte toegang te behouden tot onze gemeente en fileleed te vermijden.  Om dit te verwezelijken is afschaffing eenrichtingsverkeer Pasteurwijk (dit is onderstussen al het geval) én afschaffing eenrichtingsverkeer Overwinningstraat tussen de Onafhankelijkheidstraat en de Pasteurwijk nodig.  Omwille van de beperkte doelgroep is de impact voor de mensen van de Grensstraat  miniem.

Met z'n allen gaan we voor een vlotter  verkeer. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Lieve, Suzy & Pascale om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...