Met zijn allen tegen de afschaffing van de Politie te Paard!!!

https://www.facebook.com/BehoudPolitieTePaard

Mijnheer de Minister,

In het kader van het kerntakendebat aangaande de politie bekijkt u de mogelijkheid om de politie te paard af te schaffen daar deze niet meer nuttig zou zijn en te duur. Sedert dat de Politie te Paard geïntegreerd werd binnen de Directie Openbare Veiligheid is zij echter zelfs goedkoop geworden. Haar afschaffen zou enkel een belachelijk kleine winst opleveren. Daarentegen is de Politie te Paard (wat de kwatongen ook mogen beweren) niet alleen een efficiënt middel, zichtbaar, toegankelijk, ecologisch maar daarenboven ook nog sympathiek (!) voor het beheer van de publieke ruimte. Zij laat ons toe de manifestanten, supporters, festivalgangers ... op een positieve manier te onthalen en hen te omkaderen (en dit met weinig politiemensen) in ontelbare evenementen en zij zorgt er EVENEENS voor om op een efficiënte wijze tussen te komen indien dit nodig blijkt te zijn! Onze Politie te Paard wordt benijd in het buitenland, zij wordt zelfs in versterking gevraagd (in Frankrijk, Nederland…). De landen die er geen hebben betreuren dit of zijn van plan om er één op te richten.                                                                                                                                                                  

Dus Mijnheer de Minister, schaf dit performant middel niet af, het zal zo goed als onmogelijk zijn om haar opnieuw te kunnen oprichten in de toekomst wanneer alle middelen en know-how verdwenen zullen zijn...