Met plezier zetten we onze verwarming een graadje lager

Met plezier zetten we onze verwarming een graadje lager want de voordelen zijn groot :

- daling van onze energie-uitgaven;

- minder afhankelijkheid van olie- en gasproducenten;

- minder klimaatopwarming;

- baten voor het milieu;

- solidariteit met gezinnen die kampen met energie-armoede.

Doe jij ook mee ? Door de verwarming een graadje lager te zetten, geven we elkaar warmte en laten we niemand in de kou staan ...

 

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jo Maes, Klimaatoase om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...