Recht op menselijkheid gevraagd

De Belgische rectoren riepen via een open brief op tot menselijkheid. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken floot hen terug via Twitter. Wij - als leden van de universitaire gemeenschap - kunnen niet langer zwijgzaam toekijken. Met deze brief willen we weerwoord bieden aan twee soorten discours die aanleiding gaven tot de gebeurtenissen van vorige week: de dehumanisering van 'de Ander' en de beperking van vrije meningsuiting. Samen vormen ze een gevaarlijke cocktail - een die zich als een sluipend gif in onze samenleving kan verspreiden, een democratie onderuit kan halen en het meest onmenselijke in mensen naar boven kan halen.

Dehumanisering van 'de Ander'

Toen de rectoren vorige week opriepen tot meer menselijkheid lieten ze niet alleen hun hart spreken, maar ook hun verstand (De Afspraak, 30-05-2018): Het afnemen van menselijkheid kan gevaarlijke gevolgen hebben in onze samenleving.

Wanneer we anderen zien lijden, hebben we als mens twee opties: ons bekommeren om hun lot of onze blik afwenden. De eerste optie is makkelijker wanneer we controle ervaren over de situatie en we het gevoel hebben te kunnen helpen. Maar, wanneer er sprake is van onmacht of controleverlies, dan is er kans op onverschilligheid, of erger, dan keren we ons tegen het slachtoffer. "Heeft hij/zij de situatie zelf niet in de hand gewerkt? Míj zou dit toch nooit overkomen!" Deze gevoelens van onbegrip en minachting vormen de voedingsbodem voor dehumanisering, dat is, voor het zien van 'de Ander' als 'minder mens dan wij' (zie ook Le Soir 22-12-2015). Er zijn in de sociale en psychologische wetenschappen honderden studies verricht naar de effecten van dehumanisering op hoe we 'de Ander' behandelen. De resultaten zijn ronduit beangstigend (zie Haslam & Loughnan, 2014 voor een overzicht). Dehumanisering geeft een vrijgeleide om de Ander als minderwaardig te beschouwen en onze morele kaders bij te stellen tot het punt dat Universele mensenrechten niet langer gelden. Historische en actuele voorbeelden hiervan zijn legio.

We stellen vast dat vluchtelingen en migranten subtiel of minder subtiel ontmenselijkt worden: ze worden voorgesteld als onderdeel van (oncontroleerbare) vluchtelingenstromen en migratiegolven. En migreren zelf wordt als een te vervolgen crimineel feit beschouwd, getuige het gebruik van het woord 'illegaal' in plaats van 'mensen zonder papieren.' Daarnaast worden ze vaak voorgesteld alsof ze minder capaciteiten, daadkracht en subtiele emoties hebben dan niet-migranten (voor het laatste voorbeeld: zie Tom van Grieken in De Afspraak 06-06-2018) en vinden sommigen het zelfs nuttig om een prijs op hen te plakken. Deze bewoordingen en beelden, die talrijk aanwezig zijn in de media, het politieke debat en publieke discours, brengen dehumanisering dichterbij - zeker voor diegenen die nooit de kans nemen of krijgen om de mens achter de vluchteling te ontmoeten. Want, ontmoetingen met de Ander ontkrachten vaker dan niet eerdere vooroordelen (Kende, Phalet, Van den Noortgate, Kara & Fischer, 2017).

Zonder te ontkennen dat migratie een uitdaging vormt voor onze samenleving, mag dehumanisering geen onderdeel vormen van hoe we ermee omgaan. Dehumanisering vormt de context om weinig vragen te stellen bij beleidsintenties die indruisen tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals die van Theo Francken in het kader van de hervorming van het Europese migratiebeleid (DS 05-06-2018). En indirect creëert dit discours een klimaat waarin polarisatie welig tiert en actie en reactie elkaar haast onmiddellijk opvolgen. Zoals: explosieve tweets die nadien moeten rechtgetrokken worden, een praktijk van blaming-the-victim en het ontzeggen van emoties aan rouwenden bij het graf van een kind.

Bovenstaande gebeurtenissen zijn geen 'toevalligheden' of 'ongevallen' maar symptomen van een dehumaniserend discours. Dit hebben de Belgische rectoren terecht opgemerkt in hun brief aan premier Charles Michel (30-05-2018; zie ook de interviews met Herman Van Goethem in DS 30-05-2018 en Caroline Pauwels in DS 03-06-2018). In dit licht is de oproep van de rectoren voor meer menselijkheid niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht. Elke beweging in de richting van ontmenselijking moet gestopt worden - stante pede.

Beperking van vrije meningsuiting

De reactie op deze open brief van de rectoren liet niet lang op zich wachten en is een symptoom van een ander discours dat misschien wel even gevaarlijk is: de beperking van de vrije meningsuiting. De tweet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken luidde fors: "Als de rectoren een politiek spelletje willen spelen over migratiedossiers, zullen ze de boomerang terug in hun gezicht krijgen. Zowel inhoudelijk als publiek". Alle latere pogingen tot afzwakken van deze tweet ten spijt (bv. Twitter 30-05-2018), valt deze uitspraak niet mis te verstaan als een dreigement aan het adres van de rectoren en bijgevolg aan de hele academische gemeenschap.

Een discours waarin andere meningen niet welkom zijn en dreigementen als 'normaal' antwoord beschouwd worden op een oproep tot menselijkheid, kan leiden tot gevaarlijke situaties waarbij de academische vrijheid wordt beknot. Dit draagt immers de kiemen van een nieuw normaal waarin academici onder druk geen standpunten meer durven in te nemen. Middenveldorganisaties die afhankelijk zijn van overheidssubsidies en individuele overheidsambtenaren ervaren deze druk nu al. Indien zelfs academische vertegenwoordigers geen recht meer hebben op tegenstem, rest enkel de retorische vraag over welke vrijplaatsen de Staat nog biedt als middenveld, cultuur, onderwijs en justitie steeds verder worden ondergraven. Is een van de basiskenmerken van de democratie, die we beweren te zijn, dan niet dat we het "'eens zijn dat er het recht is om het niet eens te zijn"?

Laat ons duidelijk zijn: het discours van intimidatie ter beperking van de vrije meningsuiting dulden we niet. Net zomin als we dehumanisering ooit zullen toelaten. Onze studenten hebben dat goed opgemerkt: "De academische wereld is geen schoothondje waartegen je als regeringslid kan zeggen: 'zitten en zwijgen'" (Apache, 04-06-2018). Nu niet, en nooit! Het is onze taak als academici en burgers om de samenleving, haar leiders en elkaar kritisch te bevragen, om verschillende geïnformeerde meningen een stem te geven in het debat. En om ervoor te zorgen dat we mens blijven voor en met elkaar.

Referenties

Haslam, N., & Loughnan, S. (2014). Dehumanization and infrahumanization. Annual review of psychology, 65, 399-423.

Kende, J., Phalet, K., Van Den Noortgate, W., Kara, A., & Fischer, R. (2017). Equality revisited: A cross-cultural meta-analysis of the contact hypothesis. Social Psychological and Personality Science.

 

Ondertekenaars op 8 juni 2018 19:00

Jozefien De Leersnyder (KU Leuven en Universiteit van Amsterdam, lid Jonge Academie)
Orhan Agirdag (KU Leuven)
David Bassens (Vrije Universiteit Brussel)
Olivier Klein (Université libre de Bruxelles & UMons)
Kevin Smets (Vrije Universiteit Brussel, lid Jonge Academie)
Heleen Dewitte (UGent & Vrije Universiteit Brussel, lid Jonge Academie)
Niel Hens (Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt, co-voorzitter Jonge Academie)
Lieve Van Hoof (UGent, co-voorzitter Jonge Academie)
Damya Laoui (VIB en Vrije Universiteit Brussel, lid Jonge Academie)
Veerle De Herdt (UGent, lid Jonge Academie)
Sylvia Wenmackers (KU Leuven, lid Jonge Academie)
Chris Kesteloot (KU Leuven & ULB)
Mathieu Bouhon (Université catholique de Louvain)
Sami Zemni (UGent)
Maarten Loopmans (KU Leuven)
Chloé Ackaert (Vrije Universiteit Brussel)
Vincent Ginis (Vrije Universiteit Brussel, lid Jonge Academie)
Nele Wynants (Université libre de Bruxelles, Universiteit Antwerpen, lid Jonge Academie)
Kristien Hens (Universiteit Antwerpen & KU Leuven, lid Jonge Academie)
Delphine Jacobs (KU Leuven)
Magaly Rodríguez García (KU Leuven, lid Jonge Academie)
Laura Mattys (KU Leuven)
Jessie Dezutter (KU Leuven)
Joke Goris (Universiteit Hasselt, KU Leuven, lid Jonge Academie)
Laurent Licata (Université libre de Bruxelles)
Marleen Keyaerts (Vrije Universiteit Brussel)
Bas van Heur (Vrije Universiteit Brussel)
Veerle Provoost (UGent en Vrije Universiteit Brussel)
Lies Missotten (KU Leuven)
Karlien Demol (KU Leuven)
Lukas Van Oudenhove (KU Leuven)
Hans De Witte (KU Leuven)
Laura Dewitte (KU Leuven)
Marc Van den Bossche (Vrije Universiteit Brussel)
Sofie Prikken (KU Leuven)
Sofie Weyn (KU Leuven)
Emmanuelle Bribosia (Université Libre de Bruxelles)
Karine Breckpot (Vrije Universiteit Brussel)
Joachim Ben Yakoub (UGent)
Jan De Maeseneer (UGent)
Michel Vandenbroeck (UGent)
Gita Deneckere (UGent)
Kobe Boussauw (Vrije Universiteit Brussel)
Eva Brems (UGent)
Nicolas Van der Linden (Université Libre de Bruxelles)
Gie van den Berghe (UGent)
Dirk Heirbaut (UGent)
Nozomi Takahashi (UGent-VIB)
Kjell Bleys (UGent)
Ines Keygnaert (UGent)
Stef Craps (UGent)
Charlotte De Somviele (Universiteit Antwerpen)
Camille Bourgeus (Universiteit Antwerpen)
Lieze Roels (Universiteit Antwerpen)
Leni Franken (Universiteit Antwerpen)
Dirk Voorhoof (UGent)
Bert Seghers (Jonge Academie)
Chia Longman (UGent)
Anke Brouwers (Universiteit Antwerpen - KASK School of Arts)
Lotte De Schrijver (UGent)
Peter Vandenabeele (UGent, VIB, lid van Koninklijke Vlaamse Academie van België)
Sara Erreygers (Universiteit Antwerpen, KU Leuven)
Silvana Mandolessi (KU Leuven, lid Jonge Academie)
Giverny De Boeck (KU Leuven)
Peter Decat (UGent)
Elke Brems (KU Leuven)
Katlyn Borgers (UGent, VIB)
Hans Op de Beeck (KU Leuven)
Giovanni Samaey (KU Leuven)
Christophe Leys (Université Libre de Bruxelles)
Gert Buelens (UGent)
Frank Merkx (kunstenaar bij Robbert&Frank Frank&Robbert, lid Jonge Academie)
Joni Delanoeije (KU Leuven)
Guido Vanden Wyngaerd (KU Leuven)
Marysa Demoor (UGent)
Loes van Schie (UGent en VIB)
Ilse Derluyn (UGent)
Jochen Devlieghere (UGent)
Tom Declercq (UGent)
Ilse Noens (KU Leuven)
Rein Verbeke (UGent)
Pieter Boulogne (KU Leuven)
Ladan Rahbari (UGent-VUB)
Tom Claes (UGent)
Mieke Van Houtte (UGent, lid Koninklijke Vlaamse Academie van België)
Marianne Van Remoortel (UGent)
Sophie Janssens (UGent en VIB)
Dirk Van Braeckel (UGent)
Ann Dhondt (KU Leuven)
Oshank Hashemi (UGent)
Frank Caestecker (UGent)
Rik Pinxten (Ugent)
Lien Peters (KU Leuven)
Marc Van Ranst (KU Leuven)
Caroline Spaas (KU Leuven)
Michel Vanhoorne (UGent)
Jelter Van Hoeck (UGent)
Koen Verboven (UGent)
Manuel Aalbers (KU Leuven)
Tom Toremans (KU Leuven)
Karel Vanhaesebrouck (Université libre de Bruxelles, lid Jonge Academie)
Anneleen Penne (KU Leuven)
Batja Mesquita (KU Leuven, lid Koninklijke Vlaamse Academie van België)
Ben Dhooge (UGent, lid Jonge Academie)
Pascale Debruyne (UGent)
Ellen Desmet (UGent)
Antoine Roblain (Université Libre de Bruxelles)
Geert van Loo (UGent-VIB)
Lien Verpoest (KU Leuven, lid Jonge Academie)
Kobe Desender (UKE en UGent)
Marc De Meyere (UGent)
Dirk Jacobs (Université libre de Bruxelles)
Herman Mielants (UGent)
Berber Bevernage (UGent)
Patric Jacobs (UGent)
Joz Motmans (UGent)
Katrien De Graeve (UGent)
Helene De Vos (KU Leuven)
Ugo Dehaes (Kunstenaar, lid Jonge Academie)
Kris Evers (KU Leuven)
Piet Van Avermaet (UGent)
Elvira Crois (Universiteit Antwerpen)
Noël Salazar (KU Leuven)
Savvas Savvides (UGent-VIB)
Tine Huyse (Koninklijk Museum voor Midden Afrika)
Monique Anderson (KU Leuven)
Muriël Booms (KU Leuven)
Siggie Vertommen (King’s College London, voorheen UGent)
Olga Petintseva (UGent)
Julie Bouckaert (Université de Lille)
Ortwin de Graef (KU Leuven)
Gwen Herkes (UGent)
Dany Jaspers (KU Leuven)
Gabriele Bergers (KU Leuven)
Jo Van Ginderachter (VUB-VIB)
Brunilda Pali (KU Leuven)
Kristien Roelens (UGent)
Marian Vanhoeij (VUB)
Rudi Roose (UGent)
An Van Raemdonck (VU Amsterdam-UGent)
Jelle Haemers (KU Leuven)
Christof Bex (UGent)
Koen Dries (Koninklijk Conservatorium Brussel, lid Jonge Academie)
Patrick Van der Stuyft (UGent)
Ivo Aertsen (KU Leuven)
Charlotte Bollaert (UGent)
Pol Ghesquière (KU Leuven)
Pieter Saey (UGent)
Elli Gilbert (KU Leuven)
Jan Tavernier (UGent-VIB, lid Koninklijke Vlaamse Academie van België)
Karen De Clercq (UGent)
Evy Meys (KU Leuven)
Petra De Sutter (UGent)
Loren Vandenbroucke (KU Leuven)
Kiavash Movahedi (VUB-VIB)
Stephanie De Maesschalck (UGent)
Nicole Vliegen (KU Leuven)
Karla Van Leeuwen (KU Leuven)
Peter Kuppens (KU Leuven)
Greet Peters (KU Leuven)
Anneleen Masschelein (KU Leuven)
Ines Van keer (KU Leuven)
Bram Vanderborght (Vrije Universiteit Brussel)
Lies Lahousse (UGent, lid Jonge Academie)
Birgit Van Puymbroeck (UGent, lid Jonge Academie)
Gert-Jan Meyntjens (KU Leuven)
Jan Baetens (KU Leuven)
Reine Meylaerts (KU Leuven)
Edit Torzs (KU Leuven)
Mattias De Backer (KU Leuven)
Jean-Marc Sparenberg (Université libre de Bruxelles)
Geertjan Zuijdwegt (KU Leuven)
Nadja Bodner (KU Leuven)
Guido Vanham (ITG en UA)
Nele Witters (Universiteit Hasselt, lid Jonge Academie)
Salvatore d’Amore (ULB)
Philippe Peigneux (ULB)
Stijn De Cauwer (KU Leuven)
Laurens Dhaenens (KU Leuven)
Pierre Bouchat (Université catholique de Louvain)
Karolien Poels (Universiteit Antwerpen)
Noel Clycq (Universiteit Antwerpen)
Ruben Vilain (KU Leuven)
Steve Majerus (Université de Liège)
Michiel Rys (KU Leuven)
Claudia Toma (Université libre de Bruxelles)
Lina Oplinus (KU Leuven)
Lendert Gelens (KU Leuven, lid Jonge Academie)
Massimiliano Simons (KU Leuven)
Sofie Royer (KU Leuven)
Helena Severijns (KU Leuven)
Ben De Witte (KU Leuven)
Lies Langouche (KU Leuven)
Ruddy Doom (UGent)
Elke D’hoker (KU Leuven)
Malte Behrendt (UGent)
Kim Hendrickx (KU Leuven, FWO)
Liesbet Lorent (KU Leuven)`
Thierry Meulemans (Université de Liège)
Jan Steyaert (VUB & VIB)
Andrea Bardyn (KU Leuven, Universiteit van Antwerpen)
Cécile Colin (ULB)
Thomas Janssens (KU Leuven)
Ilse Van Diest (KU Leuven)
Floor Verhaeghe (UGent)
Giselle Corradi (UGent)
Tom Vos (KU Leuven)
Johan Vlaeyen (KU Leuven en Maastricht University)
Heidi Vandebosch (Universiteit Antwerpen)
Huma Saeed (KU Leuven)
Alexander Dhoest (Universiteit Antwerpen)
Nouria Ouali (Université Libre de Bruxelles)
Nicole van Lipzig (KU Leuven)
Diederik Hoedt (KU Leuven)
Vincent Engel (UCL)
Bram De Rock (Université libre de Bruxelles & KU Leuven)
John Nève (USL-B)
Lena Boons (KU Leuven)
Hendrik Moeys (KU Leuven)
David Domingo (Université Libre de Bruxelles)
Guido Vanheeswijck (Universiteit Antwerpen / KU Leuven)
Gert Storms (Universiteit Leuven)
Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen)
Michiel Meijer (Universiteit Antwerpen)
Laura Vanduffel (KU Leuven)
Mejed Hamzaoui (Université Libre de Bruxelles)
Sarah Clauwaert (KU Leuven)
Kurt Monten (Universiteit Antwerpen)
Rudi D’Hooge (Universiteit Leuven)
Frederik De Laender (Université de Namur)
Nicolas van Zeebroeck (Université libre de Bruxelles)
Mateo Alaluf (Université Libre de Bruxelles)
Stefanie Van de Peer (University of Exeter)
Nicole Note (VUB)
An Cliquet (Universiteit Gent)
Amr Ryad (KU Leuven, lid Jonge Academie)
Line Algoed (Vrije Universiteit Brussel)
Sarah De Boeck (Vrije Universiteit Brussel)
Nele Aernouts (Vrije Universiteit Brussel)
Denis Duez (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Pierre Lannoy (ULB)
Guy Lebeer (ULB)
Naomi Sterk (KU Leuven)
Charlotte Pezeril (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Eric David (ULB)
Oriane Petteni (Ulg)
Jeanne Mosseray (VUB)
Thierry Lavendhomme (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Olivier Paye (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Hilde Colpin (KU Leuven)
Guillaume Vanneste (Université catholique de Louvain)
Sandrine Detandt (Université Saint-Louis - Bruxelles, Université Libre de Bruxelles)
Martha Claeys (Universiteit Antwerpen)
Tim Christiaens (KU Leuven)
Justine Lacroix (ULB)
Marie Dufrasne (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Min Reuchamps (Université catholique de Louvain)
Valérie Rosoux (Université catholique de Louvain)
Florence Delmotte (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Raphaël Gély (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Jonas Vernimmen (KU Leuven)
Nick Schuermans (Vrije Universiteit Brussel)
Max De Wilde (ULB)
Carlo Gubitosa (Université Libre de Bruxelles)
Nicola da Schio (Vrije Universiteit Brussel)
Pauline Driesen (UGent)
Christine Schaut (ULB- Université Saint-Louis - Bruxelles)
Benoît Rihoux (Université catholique de Louvain)
Sophie Klimis (Université Saint-Louis-Bruxelles)
Freke Caset (UGent en VUB)
Eva Van Eenoo (Vrije Universiteit Brussel)
Maarten Hermans (KU Leuven)
Mathias Decuypere (KU Leuven)
Bénédicte Fonteneau (KU Leuven)
Laurent Van Eynde (Université Saint-Louis-Bruxelles)
Henri Eisendrath (VUB)
Jean-Claude Deroubaix (Université de Mons)
Corinne Gobin (FNRS-Université libre de Bruxelles)
Cynthie Marchal (Université de Mons)
Louis Wiart (Université Libre de Bruxelles)
Vincent Yzerbyt (Université catholique de Louvain)
Michiel van Meeteren (Loughborough University en VUB)
Muriel Sacco (Université Libre de Bruxelles/Université de Mons)
Nick Devoogdt (VUB)
Hadewych Schepens (KU Leuven)
Louise Deblieck (Brussels Studies Institute)
Mathias Baert (UGent)
Karen Van den Bussche (UGent)
Eva Swyngedouw (Vrije Universiteit Brussel)
Nathalie Cools (UAntwerpen)
Jessie Hillekens (KU Leuven)
Jan Potters (UAntwerpen)
Katrien Steenssens (KU Leuven)
Yennef Vereycken (KU Leuven)
Thomas Swerts (Universiteit Antwerpen/Erasmus Universiteit Rotterdam)
Minne Huysmans (Vrije Universiteit Brussel)
Leni Van Goidsenhoven (KU Leuven)
Loes Meeussen (KU Leuven)
Kris Buyse (KU Leuven)
Dinah Wouters (UGent)
Jan Orbie (UGent)
Christophe Wasinski (Université libre de Bruxelles)
Fien De Block (UGent)
Jolien Voorspoels (Universiteit Antwerpen)
Sara Nyssen (UGent)
Dieter Bruneel (UGent)
Tilde Geerardyn (UGent)
Nico Goeminne (UGent - Alumni)
Valerie De Craene (KU Leuven)
Olivier Gosselain (Université libre de Bruxelles)
Sarah Demart (Université Saint-Louis Bruxelles)+
Tom Verguts (UGent)
Christine Frison (Universiteit Antwerpen / Université catholique de Louvain)
Barbara Deruytter (UGent)
Danny Vanpoucke (UHasselt)
Jasper De Witte (KU Leuven)
Eva Van den Bussche (VUB)
Esther De Loof (UGent)
Pieter Verbeke (UGent)
Rachel Waerniers (UGent)
Phaedra Claeys (UGent)
Pieter-Jan De Graeve (KU Leuven)
Chloé Salembier (UC Louvain)
Thomas Hausmann (Université Libre de Bruxelles)
Martin Deleixhe (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Liesbeth De Donder (Vrije Universiteit Brussel)
Pieter Meurs (Vrije Universiteit Brussel)
Jean De Munck (Université catholique de Louvain)
Joyce De Coninck (UGent)
Bernard Rimé (UCLouvain)
Marco Martiniello (Université de Liège)
Alain Malherbe (UCLouvain)
Sébastien Verleene (Université catholique de Louvain)
Marcela Tapia Gomez ( Université catholique de Louvain)
Fatima Laoukili (Universiteit Antwerpen)
Veerle Buffel (KU Leuven)
Didier Boost (UAntwerpen)
Stéphanie Lozes (Université catholique de Louvain
Anne Sinzot (Université catholique de Louvain)
Zakaria Ghazoui-Schaus (UGent / Université de Grenoble)
Pierre Vanderstraeten (Université catholique de Louvain)
Ewoud Vandepitte (Universiteit Antwerpen)
Pieter Dudal (Ugent)
Marleen Boelaert (Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen)
Dries Deweer (Tilburg University)
Yves Moreau (KU Leuven)
Han Verschure (KU Leuven)
Ilke Adam (Vrije Universiteit Brussel)
Mieke Berghmans (KU Leuven)
Jan Masschelein (KU Leuven)
Staf Roels (KU Leuven)
Sarah Sepulchre (Université catholique de Louvain)
Miet Lamberts (KU Leuven)
Jan-Baptist Lemaire (KU Leuven)
Sabine Gérard (UCLouvain)
Marie Gilow (Université Libre de Bruxelles)
Frank Norrenberg (UCLouvain)
Simon Verelst (ULB)
Pascale Vielle (UCL)
Paul Blondeel (UAntwerpen/ VUB)
Nele Janssens (UGent)
Jacques Claessens (UCL)
Morgane Bos (UCLouvain)
Bessemans Ann (Universiteit Hasselt / PXL / lid Jonge Academie)
Benoît Meersseman (Université catholique de Louvain)
Jean-Paul Sanderson (Université catholique de Louvain)
Sylvie Carbonnelle (Université Libre de Bruxelles)
Xavier Renders (Université catholique de Louvain)
Anne Morelli (ULB)
Hans Leinfelder (KU Leuven)
Renée Vulto (UGent)
Jonas Hanssens (UCL)
Jan Buelens (UAntwerpen)
Saskia Simon (UCLouvain)
Elisabetta Rosa (UCLouvain)
Charlotte Ducuing (KU Leuven)
Sanne Molenberghs (KU Leuven)
Nicolas Verschueren (Université libre de Bruxelles)
Jérémy Dodeigne (UNamur)
Annette Kuhk (KULeuven)
Jasmien Van Daele (UGent)
François Nizet (UCLouvain)
Abderrahim HMAMI (Université de Mons)
Loes Salomez (KU Leuven)
Olivier Camus (Université catholique de Louvain)
Gilian Bens (KU Leuven)
Vincent Dupont (KU Leuven)
David Haljan (KU Leuven, UHasselt)
Greet Hens (KU Leuven)
Tiffany Putzeys (KU Leuven)
Sara Elloukmani (UAntwerpen)
Amber Ivanov (UGent)
Anne Nobels (UGent)
SAFAR H. (UMONS)
Marike Lefevre (KU Leuven)
Tom Storme (UGent)
Hans Schildermans (KU Leuven)
Brecht Lein (KU Leuven)
Eric Smeesters (UCL LOCI)
Sara Buekens (UGent)
Hendrik Vandekerckhove (KU Leuven)
Philippe Lahaut (UCL)
Laurence Holzemer (ULB)
Skok Adolf Yvan ( UCL- ULG )
Nele Verlinden (KU Leuven)
David Paternotte (ULB)
María Virginia Carter Gamberini (UGent)
Alessandro Mazzola (Université de Liège)
Michèle De Myttenaere (UCLouvain)
Wim Fias (UGent)
Hélène Van Ngoc (UCLouvain)
Anne-Laure Mathy (ULB)
Pierre Delvenne (Université de Liège)
Sarah Adams (UGent)
Sien De Groot (UGent)
Bernard Wittevrongel (UCLouvain)
Nathalie Gillain (Université de Namur / Université Saint-Louis - Bruxelles)
Marc Zune (UCLouvain)
Renaud Maes (Université Saint-Louis - Bruxelles/Université libre de Bruxelles)
Jérémy Mandin (ULiège / KULeuven)
Marlies De Munck (UAntwerpen)
Maxime Petit Jean (ULiège)
Pascal Durand (Université de Liège)
Claude Veraart (Université de Louvain-UCL)
Florence Le Cam (Université libre de Bruxelles)
Natacha Pfeiffer (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Jean-Philippe Jasienski (UCLouvain)
Tijl Nuyts (UAntwerpen)
Nina Pineau (KU Leuven)
Thomas Collas (UCLouvain)
Kahn Sabine (Université libre de Bruxelles)
Pascale Seys (Université de Louvain-UCL)
Caroline Closon (Université libre de Bruxelles)
Jihane Sfeir (Université libre de Bruxelles)
Ward Munters (KU Leuven)
Hadrien Macq (Université de Liège)
Arnaud Watlet (Université de Mons)
Martin Reizer (IHECS H.E. Galilée)
Laura Merla (UCLouvain)
Damien Piron (Université de Liège)
Amandine Thiry (UCLouvain/UGent)
Sarah Barthélemy (UCLouvain)
Pieter Lagrou (Université Libre de Bruxelles)
Laurence Bouquiaux (Université de Liège)
Ellen Beyaert (UGent)
Jef Verschueren (Universiteit Antwerpen)
Jean Michel Chaumont (UCLouvain)
Andy Hilkens (UGent)
Christine Pagnoulle (Université de Liège)
Maximilien Cogels (Université catholique de Louvain)
Elies Smeyers (Université catholique de Louvain, UGent)
Jehan Bottin (Université catholique de Louvain)
Lies Declercq (KU Leuven)
Miguel Souto Lopez (Université catholique de Louvain)
Benoit Galand (Université catholique de Louvain)
Mieke Van Laer (Universiteit Antwerpen)
Aline Thiry (Université de Liège)
Samuel Cogolati (KU Leuven)
Karmijn van de Oudeweetering (KU Leuven)
Louise-Amélie Cougnon (UCLouvain)
Isabelle Ferreras (FNRS-UCL-Académie royale de Belgique)
Maarten Geeroms (UGent)
Christelle Devos (Université catholique de Louvain)
Adélaïde Remiche (Université libre de Bruxelles)
Gitte De Weerdt (KU Leuven)
Bart Nelissen (KU Leuven)
Assaad Azzi (Université Libre de Bruxelles)
Valériane Mistiaen (Université libre de Bruxelles)
Jacques Marquet (Université catholique de Louvain)
Xavier Miny (Université de Liège)
Anna Kisiel (KU Leuven)
Michael Ryckewaert (Vrije Universiteit Brussel)
Jean-Baptiste Farcy (UCLouvain)
Jonathan Peuch (Université catholique de Louvain)
Julie Van Pelt (UGent)
Pierre Ozer (Université de Liège)
An Steegen (KU Leuven)
Dorien Leder (UGent)
Armand Lequeux (UC Louvain)
Jan Broekaert (Indiana University, Bloomington)
Elisabeth Lagasse (UCLouvain)
Dan Van Raemdonck (Université libre de Bruxelles / Vrije Universiteit Brussel)
François Gemenne (Université de Liège)
Angela María Ocampo Carvajal (UCLouvain)
Perrine Vanmeerbeek (Université de Liège)
Donatienne Desmette (Université catholique de Louvain)
Pierre-Etienne Vandamme (UCLouvain)
Lionel Francou (UCLouvain)
Olivier Jégou (UCLouvain)
Jean-Louis Siroux (ULB)
David Berliner (ULB)
Freek Van Deynze (UGent)
Serge Schiffmann (Université libre de Bruxelles)
Carla Nagels (Université libre de Bruxelles)
Pascale Jamoulle (MONS et UCL)
Michael Meeuwis
Elisabeth Daem (KU Leuven)
Marie Van Eeckenrode (UCLouvain)
Marc Verdussen (UCLouvain)
Paul Servais (Université catholique de Louvain)
Laura Deruytter (VUB)
Catherine Hellemans (Université libre de Bruxelles)
Danny Thielens (KU Leuven)
Thierry Dutoit (UMONS)
Elise Lesage (UGent)
Philippe Bernard (Université Libre de Bruxelles)
Eva Willems (UGent)
Françoise Van Haeperen (Université catholique de Louvain)
Emeline De Bouver (UCLouvain)
Bram B. Van Acker (UGent)
Kenneth Bertrams (Université Libre de Bruxelles)
Paul Bertrand (UCLouvain)
Laura Nys (UGent & VUB)
Veerle Fraeters (Universiteit Antwerpen)
Elsa Mescoli (Université de Liège)
Frank Hutsebaut (KU Leuven)
Dominique Kiekens (Universiteit Antwerpen)
Ghislain Carlier (UCLouvain)
Pierre-Guillaume Méon (ULB)
Paul Löwenthal (UCL)
Mathias Wouters (KU Leuven)
David Gall (ULB)
Catherine Fallon (Université de Liège)
Christine Dasnoy (Université de Liège)
Christophe Vandeviver (UGent, KU Leuven)
Irina Veretennicoff (VUB en KVAB)
Bruno Leclercq (Université de Liège)
Maud Hagelstein (Université de LIège)
Esteban Martinez (ULB)
Jenny Veldman (KU Leuven)
Esther Jehaes (Vrije Universiteit Brussel)
Laetitia Renier (Université Libre de Bruxelles)
Wojciech Kębłowski (Université Libre de Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel)
Olivier Servais (UCLouvain)
Marie Goransson (Université libre de Bruxelles)
Mieke Grypdonck (Em. UGent)
Koen De Feyter (Universiteit Antwerpen)
Antoine Printz (UCLouvain)
Pierre Petit (Université libre de Bruxelles)
Constance Uyttebrouck (Université de Liège)
Isabelle Ost (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Aude Merlin (Université libre de Bruxelles)
Wim Van den Noortgate (KU Leuven)
Emmanuel Dejardin (ULiege)
Michel Sylin (Université libre de Bruxelles)
Dominique Grootaers (UCLouvain)
Belén Fernández Castilla (KU Leuven)
Robert Plasman (Université Libre de Bruxelles)
Laleh Jamshidi (KU Leuven )
Danièle Meulders (Université Libre de Bruxelles)
Charles Amory (ULiège)
Ides Nicaise (KU Leuven)
Serge Deruette (UMONS)
Jean-Marie Frère (ULiège)
Anaïs Périlleux (UCLouvain)
Sebastien Doutreloup (ULiege)
Marjolein Schepers (Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent)
Els Dumortier (Vrije Universiteit Brussel)
Stéphane Collignon (Haute École Albert Jacquard)
Ronald Van Crombrugge (KU Leuven)
Serge Bibauw (KU Leuven, UCLouvain)
Jean-Marie François (Université de Liège alumni)
Joëlle Lints (Université Saint-Louis- Bruxelles)
Eva Ceulemans (KU Leuven)
Philippe Anckaert (Université libre de Bruxelles)
Robin Vandevoordt (Universiteit Antwerpen)
Nicolas Vandeviver (Universiteit Gent, Columbia University)
Cecilia Rizcallah (Université libre de Bruxelles et Université Saint-Louis Bruxelles)
Arnaud Hoc (UCLouvain)
Willem Lemmens (UAntwerpen)
Ariane Bazan (Université libre de Bruxelles)
Louise Fromont (Université Libre de Bruxelles)
Elisabeth Volckrick (Université catholique de Louvain)
Chloé Thomas (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Serge Gutwirth (VUB)
Francisco J. Mena Parras (Université libre de Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel)
Alain Brans (Université de Liège)
Olivia Nederlandt (Université Saint-Louis Bruxelles)
Jenneke Christiaens (Vrije Universiteit Brussel)
Aline Bingen (Université libre de Bruxelles)
Christine Decaestecker (Université libre de Bruxelles)
Michel Gevers (UCL)
Patrick Meyer (Université de Liège)
Chloé Leroy (Université libre de Bruxelles)
Loes Kersten (KU Leuven)
Oscar Bernal (UNamur)
Marijke Van Buggenhout (Vrije Universiteit Brussel)
Alejandra Alarcon Henriquez (ULB)
Andrew Crosby (Germe - Université libre de Bruxelles)
Denise Van Dam (UNamur)
Katrien Van den Berghe (KU Leuven)
Martine Evraud (ULiège - CSC Services publics)
Emilie Leven (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Sixtine van Outryve d’Ydewalle (UCLouvain)
Matthias Wauters (KU Leuven)
Aurélie Bouvart (Université Libre de Bruxelles)
Maxime Fontaine (ULB)
Marlene Schäfers (UGent)
Sebastien Avanzo (Université Libre de Bruxelles)
Gert Verschraegen (Universiteit Antwerpen)
Charlotte Vekemans (UGent)
Jolien Tegenbos (UGent)
Nathalie Thomas (Université libre de Bruxelles)
Pieter Present (Vrije Universiteit Brussel)
Olivier De Schutter (Université catholique de Louvain)
Matthias De Groof (UAntwerpen - UHelsinki)
Marie Deridder (UCLouvain)
Sylvie Willems (Université de Liège)
Olivier Bourez (UCLouvain)
Antoine Bailleux (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Toon Kuppens (Rijksuniversiteit Groningen)
Darian Meacham (Universiteit Maastricht en KU Leuven)
Judith Jassogne (UNamur)
Martin Outers (UCLouvain)
Quentin Verreycken (UCLouvain/Université Saint-Louis - Bruxelles)
Pierre-Olivier de Broux (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Ana G. Valenzuela-Zapata (SIEMPRE vzw Post Doctoral Researcher UGent)
Ana Grgic (University of the Arts London)
Jean-Didier Bergilez (Université libre de Bruxelles)
Bruno Frère (FNRS, Université de Liège)
Julien Charles (UCLouvain)
Jinske Verhellen (UGent)
Martine Nguyen-Distèche (ULiège)
Areg Navasartian Havani (Université Libre de Bruxelles)
Julien Hanson (ULiege, FNRS)
Eva Lievens (UGent)
Jean-Baptiste Fanouillère (Université de Liège)
Vincent Dupriez (UCL)
Benoit Durieu (Université de Liège)
Sybille Mertens (Université de Liège)
Christine Servais (Université de Liège)
Chloé Deligne (Université Libre de Bruxelles)
Pieter-Jan Van de Weyer (KU Leuven)
Pierre Cornut (UMONS)
Pieter Maeseele (Universiteit Antwerpen)
François Pichault (Université de Liège)
Vinciane Gaillard (Université libre de Bruxelles)
Benoît Depaire (Universiteit Hasselt)
Cédric Schwartz (Université de Liège)
François Dubuisson (Université libre de Bruxelles)
Stephanie Francq (UCLouvain)
Inge Bertels (Universiteit Antwerpen & Vrije Universiteit Brussel)
Brigitte Maréchal (UCL)
François Randour (UCL / Unamur)
Frank Hoogendijk (KU Leuven)
Quentin Landenne (Université Saint-Louis – Bruxelles)
Stefan De Corte (VUB)
Bert De Smedt (KU Leuven, Lid Jonge Academie)
Pierre d’Argent (UCLouvain)
Benoit Dardenne (Université de Liège)
Robbie Tas (KU Leuven)
Cécile Vanderpelen (Université libre de Bruxelles)
Lucienne Strivay (Université de Liège)
Julie Ringelheim (FNRS / UCLouvain)
Sadi Maréchal (UGent)
Aaron Van den Heede (KU Leuven)
Marc Jacquemain (Université de Liège)
Anja Declercq (KU Leuven)
Monique Ramioul (KU Leuven)
Geoffrey van Moeseke (UCLouvain)
Marianne Voz (Universite de Liege)
Koen Matthijs (KU Leuven)
Filip Dorssemont (UCLouvain)
Paul Tromp (KU Leuven)
Isolde Buysse (KU Leuven)
Ezra Dessers (KU Leuven)
Sylvie Janssens (UGent)
Sara Coemans (KU Leuven)
Katharina Jungnickel (UGent)
Jean-Michel Decroly (Université libre de Bruxelles)
Virginie Xhauflair (ULiège)
Sarah Dalle (UGent)
Magali Deleu (ULiège)
Jeroen Verhegge (Ugent)
Carl Havelange (ULiège/FNRS. Académie Royale de Belgique)
Sarah Den Haese (UGent)
Dorien Frans (KU Leuven)
Jasmien Sannen (KU Leuven)
Michele Abballe (Ugent)
Fabienne Collette (FNRS / ULiège)
Lisa Devos (UCLouvain)
Jonas Campion (U. Lille /UCLouvain)
Geoffrey Pleyers (FNRS/UCLouvain)
Sara Aguirre (Université libre de Bruxelles)
Daou Véronique Joiris (ULB)
Amélie Pierre (Unamur)
Leila Mouhib (Université Libre de Bruxelles)
De Leener Philippe (UCL)
Fabienne Julemont (ULiège)
Graziela Dekeyser (KU Leuven)
Gilles Vandewalle (FNRS/ULiège)
Wanda Balcers (Université Libre de Bruxelles)
Kornee van der Haven (Universiteit Gent)
Claire Martinus (UMONS)
Iris Roose (UGent)
Katrien De Graef (UGent)
Faye De Coen (UGent)
My Pham (KU Leuven)
Marie-Clotilde Roose (Université Catholique de Louvain)
Charel Roemer (ULB)
Arno Van Hootegem (KU Leuven)
Karin Hannes (KU Leuven
Albert Martens (KU Leuven)
Geert Molenberghs (Universiteit Hasselt en KU Leuven)
Jean Bourgeois (UGent)
Eadaoin Ni Chaoimh (Université Saint-Louis- Bruxelles)
Jeroen Wijnendaele (UGent)
Alexis Ortega (Université de Liège)
Fauve De Backer (UGent)
Joke Ysenbaert (UGent)
Annick Wilmotte (Université de Liège)
Grégoire Wallenborn (ULB)
Elodie Duray (Université de Liège)
Victor Fernandez Soriano (ULB)
Adrien Mathy (Université de Liège)
Allan Souza Queiroz (UGent)
Julien Vastenaekels (ULB)
Barbara Apraxine (Université Saint-Louis- Bruxelles)
Cristal Huerdo Moreno (USL-B, UMons)
Alberto V. Borges (ULiège)
Anne Lagerwall (ULB)
Nard Dumoulin Stuyck (KU Leuven)
Bart Meuleman (KU Leuven)
Jolien De Norre (KU Leuven)
Albert Martens (Em. KU Leuven)
Marie-Françoise Godart (Université libre de Bruxelles)
Petra Foubert (UHasselt)
Nicolas Jacquet (Université de Liège)
Benoit Muylkens (Université de Namur)
Bruno Bianchet (ULiège)
Maëlle Vercauteren Drubbel (ULB)
Ingrid Falque (Université catholique de Louvain)
Corentin Lahouste (UCL)
Philippe Paquier (VUB & ULB)
Delphine Tonglet (ULB)
Margo De Koster (VUB, UGent & VU Amsterdam)
Laora Mastari (VUB)
Moritz Lennert (ULB)
Edwin Zaccai (ULB / Académie royale de Belgique)
Omar Jabary Salamanca (UGent & ULB)
Isabelle Cloquet (Université Libre de Bruxelles)
Damien Claeys (UCLouvain)
Sofie De Kimpe (VUB)
Jacques Defourny (ULg)
Fariha Ali (Université Libre de Bruxelles)
Annick Comblain (Université de Liège)
Johan Ackaert (Universiteit Hasselt)
Els Hannes (Universiteit Hasselt)
Hélène Lemblé (VUB)
Jacinthe Mazzocchetti (UCLouvain)
Céline Paquet (ULB)
Maxime Tihon (ULB)
Jonas Danckers (KU Leuven)
Jan Van Bavel (KU Leuven)
Emilie Mutombo (Université libre de Bruxelles)
Koenraad Van Cleempoel (Universiteit Hasselt)
Esther Marijnen (UGent)
Sophie Béreau (Université de Namur et Université catholique de Louvain)
Annalisa Casini (UCLouvain)
Carla Mascia (ULB)
Stéphanie Quériat (Université Libre de Bruxelles)
Etienne Castiau (ULB)
Helen De Sadeleer (UGent)
Sophie Hubaut (Université libre de Bruxelles)
Alex Housen (VUB)
Yannice De Bruyn (UGent)
Camille Berny (UCLouvain)
Jef Peeters (KU Leuven)
Jean Vanden Broeck-Parant (ULB)
Frédéric Vesentini (UCLouvain)
Gie Deboutte (UCLL)
Elisabeth Aerts (Universiteit Hasselt)
Romain Weikmans (Université Libre de Bruxelles)
Kris Pint (Universiteit Hasselt)
Goele Soogen (KU Leuven)
Kaat Wils (KU Leuven)
Ine Smits (KU Leuven)
Octave De Brouwer (ULB)
Sonemany Nigole (ULB)
Lorenzo Ramalho (UC Leuven-Limburg)
Gunter Kathagen (KU Leuven)
Marine Lugen (ULB)
Kristof Das (UCLL)
Julie Louette (UCLouvain)
Michiel De Proost (VUB)
Mathieu Van Criekingen (ULB)
François Fecteau (ULB)
Lore Moermans (UC Limburg)
Vivien Sierens (ULB)
Pierre Dehez (UCL)
Claire Viroux (ULB)
Matteo Gagliolo (Université libre de Bruxelles)
Guillaume Ndayikengurutse (Unamur)
Christel Heynickx (Universiteit Hasselt)
David de la Croix (UCLouvain)
David Raymaekers (Université Libre de Bruxelles)
Mattias M. Van Hulle (Vrije Universiteit Brussel)
Dorothée Baillet (ULB)
John Nieuwenhuys (ULB)
Samuel Lietaer (ULB)
Rob Cuyvers (Universiteit Hasselt)
Luc Courtois (UCL)
Stefan Coenen (UHasselt)
Victor Ginsburgh (Université libre de Bruxelles)
Jan Vanrie (Universiteit Hasselt)
Lieze Poesen (Universiteit Hasselt)
Nathalie Grandjean (Université de Namur)
Wendelien Vantieghem (Vrije Universiteit Brussel)
Martial Van der Linden (Université de Liège)
Barbara Le Fort (UCLouvain)
Dominique Morsomme (Université de Liège)
Patrizia Zanoni (UHasselt)
Chloé Deffet (ULB)
Hajar Lamhamedi (Hasselt Universiteit)
Germain Van Bever (Université libre de Bruxelles)
Alice Raymackers (ULiège)
Valerie De Cock (Université libre de Bruxelles)
Alban Versailles (UCL)
Marco Rocca (UHasselt, ULiège, ULB)
Violette Pouillard (Université de Gand-Université libre de Bruxelles)
Catalina Dobre (Université libre de Bruxelles)
Marine Spor (Université libre de Bruxelles)
Elisa Veronesi (Universiteit Hasselt)
Marie-Geneviève Pinsart (Université libre de Bruxelles)
Hilde Bottu (Hogeschool UCLL)
Henny Blomme (KU Leuven)
Sandra Bogaers (Universiteit Hasselt)
Anouk Van Der Wildt (KU Leuven)
Simon Watteyne (ULB)
Koen Van Laer (Universiteit Hasselt)
Karen Celis (Vrije Universiteit Brussel)
Thomas Demuynck (Université libre de Bruxelles)
Lionel Herinckx (UCL)
Martine Poncelet (Université de Liège)
Gersande Blanchard (Université de Liège)
Guy Mélard (Université libre de Bruxelles)
Paul Deltenre (Université Libre de Bruxelles)
Julie Carlier (UGent)
Sven Sanctobin (Vrije Universiteit Brussel)
David Jamar (UMONS)
Alain Loute (Université de Namur/Université Catholique de Lille)
Sylvaine Gourdain (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Oriane Calligaro (Université libre de Bruxelles)
Maryam Kolly (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Liza Cortois (KU Leuven)
Michelle Aerts (KU Leuven)
Ily Hollebeke (Vrije Universiteit Brussel)
Annelies Marissens (KULeuven)
Maxime Van Steen (UGent)
André Matagne (ULiege)
Kristina Papanikolaou (UCLouvain)
Ilse Laurijssen (VUB)
Mauricio García Penafiel (USL-B)
Jessy Siongers (VUB - UGent)
Irene Di Jorio (ULB)
Alissia Raziano (ULiège)
Valérie Piette (ULB)
Eric Fabri (Université libre de Bruxelles)
Léonard Dumont (UGent)
Bastien De Clercq (VUB)
Iris Steenhout (Vrije Universiteit Brussel)
Stefania Ricciardi (Vrije Universiteit Brussel)
Diana Castilleja (VUB, USL-B)
François Provenzano (Université de Liège)
Jean-Marie Baland (Université de Namur)
Lode Lancksweerdt (KU Leuven)
Marc Hallin (Université libre de Bruxelles)
Jérémie Van Meerbeeck (USL-B)
Philippe Goujon (UNamur)
Johan Lievens (KU Leuven)
Pierre-Yves Schobbens (Université de Namur)
Esther Durin (IHECS)
Denis Seron (FNRS, Université de Liège)
Olivier Hardy (Université libre de Bruxelles)
Pieter-Paul Verhaeghe (Vrije Universiteit Brussel)
Elise Dermine (ULB)
Nicolas Ruffini-Ronzani (UNamur)
Chloë Delcour (UGent)
David Beljonne (UMons)
Quentin Duez (UMons)
Wim Vanhoof (UNamur)
Claire Lobet-Maris (UNamur)
Valentin Diez Cabanes (UMons)
Julie Bertels (Université libre de Bruxelles)
Mieke Jans (Universiteit Hasselt)
Nathanaëlle Baës-Cantillon (Université catholique de Louvain)
Allard Van Riel (Universiteit Hasselt)
Corentin Sanchez Trenado (Université libre de Bruxelles)
Jan Van der Linden (ULB)
Carla Lips (Université Catholique de Louvain)
Bernard Hallet (UCLouvain)
Sara Correa Roa (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Joël Noret (ULB)
Julien De Winter (UMONS)
Geneviève Druez (UCLouvain)
Marie José Gama ( ULB)
David Magis (ULiège)
Lode Daelemans (UGent)
Irène Semay (UMONS)
Marie de Wit (ULB)
NIcolas Debue (Université libre de Bruxelles)
Julie Vanstraelen (UHasselt)
David Talukder (ULB)
Pierre Marage (ULB)
Bénédicte Thonon (ULiège)
Arthur Dony (FNRS / Université de Liège)
Fabrice Saintmont (UMONS)
Arthur Borriello (Université libre de Bruxelles)
Matthias Dedobbeleer (ULiège)
Patricia Mélotte (Université libre de Bruxelles)
Isa Hendrikx (UCLouvain)
Elias Neirynck (UGent)
Teresa Elola-Calderon (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Pierre Stiernet (Uliège)
Roberto Lazzaroni (Université de Mons)
Sophie Duchène (UGent)
Julien Denayer (ULiège)
Fanny Van der Linden (ULiège)
François Rinschbergh (Université Saint-Louis - Bruxelles / ULB)
Marc-Antoine Gavray (FNRS/ULiège)
Benoît Crucifix (ULiège/UCLouvain)
Xavier Dumay (UCLouvain)
Jean-Philippe Noël (ULiège / FNRS)
Aurore Vermylen (UCLouvain)
Olivier Debeir (ULB)
Inge Van de Putte (Ugent)
David De Coninck (KU Leuven)
Marc Muller (ULiège)
Marc Delrez (ULiège)
Emmanuel Debruyne (UCLouvain)
Xavier Rousseaux (FNRS/UCLouvain)
Anne Marie Habraken (FNRS Uliège)
Elodie Verlinden (Université libre de Bruxelles)
Stephen Larroque (ULiège / FNRS)
Manon Istasse (FNRS/Université libre de Bruxelles)
Anthony Maho (FNRS / Université de Liège)
Sophie Wustefeld (ULiège)
F. Zehra Colak (KU Leuven)
Francine Kinet (Haute Ecole de la Province de Liège)
Christophe Vanroelen (VUB)
Jaume Llacer (UMONS)
Jean François Simon (Haute Ecole Bruxelles Brabant)
Olivier Devuyst (UCLouvain)
Silvie Daniels (UHasselt)
Anne Marie Losonczy (ULB-EPHE)
Sophie Vanopdenbosch (UHasselt)
Stéphane Polis (FNRS / ULiège)
Luc Scohier (HE2B Bruxelles)
Cécile Piret (ULB)
Ingrid Ruskowski (UHasselt)
Isabelle Hachez (USL-B)
Quentin Letesson (UCLouvain)
Inès Kalaï (UCLouvain)
Chiara Ruzzier (FNRS/UCLouvain)
Catherine Bosquet (HE2B Bruxelles)
Sofie Hennau (UHasselt)
Etienne Renard (UNamur)
Micael Castanheira de Moura (FNRS et ULB)
Antoine Janvier (ULiège)
Charlotte Langohr (UCLouvain)
Xavier May (ULB)
Olivier Masson (UCLouvain)
Bernard Hanseeuw (UCLouvain)
Juliette Raynal (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)
Mathias El Berhoumi (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Philippe Van Vlaenderen (ULB)
Anne Carette (UCLouvain)
Dimitri Fréson (HE2B Bruxelles)
France Pécher (UCLouvain)
Mélissa Nachtergael (UCLouvain)
Aurélien Cochinaux (UCLouvain)
Frédéric Baron (ULiège)
Marc D’Olieslaeger (UHasselt)
Jean-Louis Doucet (ULiège)
Marjorie Dauvin (ULiège)
Lisa Dewulf (UGent)
Jochem van Noord (Vrije Universiteit Brussel)
Stijn Kelchtermans (KU Leuven)
Hugues Dumont (Université Saint-Louis - Bruxelles)
Anne Dubreucq (ULB)
Régine Kolinsky (FRS-FNRS et ULB)
Kristien Fransen (UHasselt)
Alisee Devillers (ULiège)
Ben Eersels (KU Leuven)
Gilles Lecuppre (UCLouvain)
Inge Arteel (Vrije Universiteit Brussel)
Nana Mertens (KU Leuven)
Lore Van Herreweghe (KU Leuven)
Anne Collard (UNamur)
Annemie Dillen (KU Leuven)
Camille Reyniers (ULB)
Arman Molla (ULiège)
François-Xavier Dubuisson (HE2B Bruxelles)
Elise Monsieurs (ULiège)
Isabelle Wilhelm (Université Libre de Bruxelles)
Christina Schmidt (Uliège)
Didier Viviers (Académie royale de Belgique)
Lisa De Schaepmeester (UGent)
Marc-Antoine Sabaté (Université libre de Bruxelles)
Elien Bellon (KU Leuven)
Marijke Huber (UHasselt)
Philip Verwimp (ULB)
Louise Longneaux (ULB)
Benjamin Dewals (ULIege)
Céline Romainville (UCL)
Elsa Roland (ULB)
Benoit Macq (UCL, Académie royale de Belgique)
François de Callataÿ (Académie royale de Belgique)
Martin Vander Elst (UCL)
Auriane Lamine (UCLouvain)
Axel Cleeremans (ULB)
Laurence van Ypersele (UCL, Académie royale de Belgique)
Johan van Braak (UGent)
Dominique Méda (Dauphine Paris et Académie Royale de Belgique)
Hester Kroeze (UGent)
Ingrid Vrancken (UHasselt)
Valérie Dufour (FNRS-Université libre de Bruxelles)
Evelien Stinkens (UHasselt)
Léon Ghosez (UCL,Membre Emérite de l’Académie)
Alain Jonas (UCL, Académie royale de Belgique)
Xavier Polfliet (HE2B Iessid)
Ward Yperman (KULeuven)
Kris Vleminckx (UGent)
Alexia Autenne (UCLouvain/FNRS)
Filip Dorssemont (UCLouvain)
Sophie De Schaepdrijver (Penn State University / Vrije Universiteit Brussel / Koninklijke Academie)
Serge Lehman (HE2B)
Annelies Hoet (UCLL)
Pascal Godefroit (KBIN/IRSNB/Académie Royale de Belgique)
Marianne Poumay (Université de Liège)
Delphine Scheerens (KU Leuven)
Shauni Van Doren (KU Leuven)
Michel Crucifix (UCLouvain/FNRS/Académie Royale de Belgique)
Evelien Moors (KU Leuven)
Florence Degavre (UCLouvain)
Jean Winand (Université de Liège, Académie Royale de Belgique)
Anya Diekmann (ULB)
Xavier Gonze (UCLouvain/Académie Royale de Belgique)
Christophe Pirenne (ULiège/UCLouvain/Académie Royale de Belgique)
Dries Van Herreweghe (KU Leuven)
Vincent Legrand (UCLouvain)
Jeroen Cuvelier (UGent -KU Leuven)
Daan Bijnens (Universiteit Hasselt)
Sophie Lucas (UCLouvain)
Rachel Nye (VUB)
Katrien Verhesschen (KU Leuven)
Pierre Bartholomée (UCL - Académie Royale de Belgique)
Louise Lambert (UCLouvain)
Benoit Suzanne (ULB - La Cambre)
Thierry De Smedt (UCLouvain / Académie Royale de Belgique)
Jean-Christophe Charlier (UCLouvain)
Jean-Paul Lambert (Université Saint-Louis - Bruxelles / Académie royale de Belgique)
Ilias Mokas (Universiteit Hasselt)
Inger Hoedt-Rasmussen (Legal Human Academy and Copenhagen University)
Evelien Verschueren (UGent)
Jacques Joset (Université de Liège / Académie royale de Belgique)
Achilvie Docketh-Yemalayen ( juriste dans une association/ ancienne étudiante UCL)
Gian-Marco Rignanese (UCLouvain)
Philippe De Clerck (ULB)
Patrick Deboosere (VUB)
Koen Raymaekers (KU Leuven)
Paul Magnette (ULB - Académie Royale de Belgique)
Peter Van Elsuwege (UGent)
Marc Swyngedouw (KU Leuven
Damien Scalia (ULB)
Sophie Withaeckx (VUB)
Guy Jucquois (UCLouvain / Académie Royale de Belgique)
Pieter Rondelez (UGent)
Marek Hudon (ULB)
Sam Delespaul (KU Leuven)
Bob Verschueren (Membre de l’Académie Royale de Belgique)
Marie-Sophie de Clippele (Université Saint-Louis - Bruxelles/FNRS)
Damien Zanone (UCLouvain)
Eva Vergaert (RHEA - Vrije Universiteit Brussel
Marnix Beyen (UAntwerpen)
Thibault Deleixhe (Institut national des langues et civilisations orientales)
Jean-Jacques Quisquater (UCLouvain, Académie Royale de Belgique, MIT-CSAIL)
Irene Zeilingr (ULB)
Jérôme Delhaye (UCL)
Xavier Seron (UCL/ Académie Royale de Belgique)
Dimokritos Kavadias (VUB)
Geenen Vincent (ULiège)
Anne Winter (Vrije Universiteit Brussel)
André-Mathieu FRANSOLET (Uliège/Académie Royale de Belgique))
Bernard Rentier (ULiege, Academie Royale de Belgique)
Jean Mawhin (UCL/Académie Royale de Belgique)
Jean-Pierre RASKIN (UCLouvain)
Myriam Halimi (Vrije Universiteit Brussel)
Gert Meyers (KU Leuven)
Dieter Vandebroeck (Vrije Universiteit Brussel)
Natacha Wallez (HE2B)
Thomas Périlleux (UCLouvain)
Lena Imeraj (VUB)
Rodolphe Sepulchre (University of Cambridge/Academie Royale de Belgique)
Pierre Gaspard (Université libre de Bruxelles)
Tineke Padmos (KU Leuven)
Judith Le Maire De Romsee (Université libre de Bruxelles)
Heidi Knipprath (KU Leuven)
Hilda Martens (UHasselt)
Dominique Lafontaine (ULiège)
Letizia Paoli (KU Leuven)
Simon Boone (VUB)
Patrick De Neuter (UCL)
Eline Zenner (KU Leuven)
Thalia Kruger (Uantwerpen)
Pieter De Witte (KU Leuven)
Jean-Marie André (Académie royale de Belgique & UNamur)
Elisabet Brouillard (UMons)
Michel Jangoux (ULB, UMons, Académie royale de Belgique)
Bernard Rentier (ULiège, Académie royale de Belgique)
Kristin Bartik (ULB)
Françoise Bartiaux (FNRS, Université catholique de Louvain)
Jean Leclercq (UClouvain - Académie Royale de Belgique)
Jean-Michel Longneaux (Université de Namur)
Lara Wyremblewski (UHasselt)
Maurice Streel ((Université de Liège, Académie Royale de Belgique)
Cécile Delvigne (ULB)
Andreas Niehaus (UGent)
Michel Lisse (UCL/FNRS)
Vincent Englebert (UNamur)
Pierre-Joseph Laurent (UCL, Académie Royale de Belgique)
Aurore François (UCLouvain)
Sylvie Sarolea (UCLouvain)
André Helbo (ULB, Académie Royale de Belgique)
Thomas Lemaigre (HE2B Bruxelles)
Caroline Sappia (UCL)
Naveen Reddy (UHasselt)
Bénédicte Mouton (UCLouvain, UMons)
Jérémie Roland (ULB)
Françoise Muller (UCLouvain/FNRS)
Lucien Bettendorff (ULiège/FNRS)
Lev Lhommeau (UCL)
Olivier Bastin (Académie Royale de Belgique)
Alain Strowel (UCL et USL-B)
Tim Nawrot (UHasselt / KU Leuven)
Frederik Dhondt (VUB/UAntwerpen)
Elie Pauporte (UCLouvain)
Karel Van Nieuwenhuyse (KU Leuven)
Tom Vandevelde (KU Leuven)
Rudi Laermans (KU Leuven)
Stijn Smeets (KU Leuven)
Giovanni Vanroelen (UHasselt)
Patrick Italiano (ULiège)
Gauthier Godart (UCLouvain)
Flore Guiot (UCLouvain)
Ingrid Martens (HE2B)
Sami Pieczynski (UNamur)
Erik Gobbers (Vrije Universiteit Brussel)
Bernadette Mouvet (ULiège)
Cédric Morana (KU Leuven / ULiège)
Bruno Dumas (UNamur)
Hala El Moussawi (VUB)
Lieven De Cauter (KU Leuven)
Marjorie Gassner (Université libre de Bruxelles)
Athéna Tsingarida (Université libre de Bruxelles)
Marc Chambeau (Helha. Cardijn)

 

(meer ondertekenaars op deze petitiesite)