Manifest Steunmaatregelen Eventsector

Beste Leden “Eénmanszaken en Kmo’s”

Onze eerste bekommernis in deze moeilijke periode, die zijn weerga  niet kende sedert WO 2, is te overleven met onze gezinnen en onze bedrijven.

De eenmalige forfaitaire premie van €3000,00 die ons werd toegekend, in een periode dat men de economische impact, noch in grootorde, noch in tijd kon inschatten, laat ons dit niet toe.

We voelen ons achtergesteld bij andere sectoren, de winkels en horecazaken, terwijl we door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad d.d. 12 maart  in dezelfde positie zitten.
Onze bedrijven, die de facto ambulant zijn, dienden te sluiten. De openbare markt werd gesloten. Elke vorm van evenement werd verboden. Derhalve dienden we gelijkgesteld qua compensaties met de rest. Wat tot op heden niet gebeurde, ondanks talrijke verzoeken.

Dit is een schending is van het gelijkheidsbeginsel en is discriminerend.

Wat ons er toebracht, samen met advocaat Bart Van den Brande en het team van Sirius Legal, een onderbouwd manifest te schrijven met onze eisen en bekommernissen. Manifest welke u hier kan downloaden.

We bevelen ten sterkste aan het manifest te lezen, het zal u veel inzicht geven in het verloop van de zaken en de juridische aspecten.

We vragen met aandrang ook dat alle eenmanszaken en KMO’s onder onze leden de petitie tekenen, als steunbetuiging aan ons schrijven, en om de impact op het beleid te vergroten.

Het manifest zelf werd inmiddels al overgemaakt  aan de Kabinetten van Minister Crevits, Minister President Jambon, beide van de Vlaamse Regering en aan het Kabinet van Minister Economie Ducarme van de Federale regering.


Eens de petitie door allen zal ondertekend zijn, wordt deze eveneens aan de geciteerde kabinetten overhandigd.

JULLIE STEUN IS HEDEN BELANGRIJK VOOR HET WELSLAGEN VAN ONS EISENPAKKET.

TEKEN ONZE PETITIE.

Met vriendelijke groeten,

Manu Blancquaert
Voorzitter Fed Event vzw

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Fed Event vzw toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.