Maak van Wylerbergmeer vrij toegankelijk natuurgebied!

Een coalitie van natuur- en landschapsorganisaties en lokale bewoners uit de gemeente Berg en Dal stelt voor om het Wylerbergmeer bij Beek om te vormen van commercieel recreatiegebied naar vrij toegankelijk natuurgebied. Hiermee wordt eigenaar Leisurelands (een BV van 21 gemeenten waaronder Berg en Dal) van een probleem verlost. 

Deze oproep wordt gedaan door bewoners van Beek en omstreken, Stichting Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort, Stichting Monument en Landschap Berg en Dal, IVN Rijk van Nijmegen, Vogelwerkgroep Nijmegen e.o., Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Stichting Das & Boom.      

Dit jaar is gebleken dat het recreatiegebied Wylerbergmeer van Leisurelands opnieuw te kampen had met blauwalg, ondanks kostbare maatregelen zoals uitbaggeren, kap van bomen en verwijderen van oevervegetatie. Omdat de locatie commercieel onrendabel is, heeft het bedrijf bij monde van de toenmalige directeur twee jaar geleden toegezegd, ook in de media, het gebied bij terugkeer van blauwalg definitief om te vormen naar natuur. Dit was een reactie op de succesvol bedongen overeenkomst uit 2019 om het bodemslib te verwijderen en af te voeren naar naastgelegen landbouwpercelen in plaats van het meer deels te dempen achter een damwand. Een zeer kostbare operatie die niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Om het Wylerbergmeer economisch rendabel te maken (volgens jaarverslag van 'kostenpost' naar 'verdienmodel'), komt Leisurelands voortdurend met investeringsplannen voor verblijfsrecreatie (o.a. glamping) en horeca. Wij vrezen voor grote overlast door deze plannen, ook in avonduren en 's nachts, immers nu is alleen dagrecreatie mogelijk. Wij vrezen ook dat, om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, de toegang tot delen van het gebied moet worden beperkt.

wylerbergmeer.jpg

Foto: Leisurelands

In deze petitie roepen bovenstaande organisaties, samen met bewoners van Beek en omstreken, Leisurelands daarom op om de gedane toezegging na te komen. Door het gebied de bestemming natuur te geven, krijgt de Beekse bevolking haar prachtige gebied terug, een eeuwenoude natuurlijke rivierarm met een rijke cultuurhistorie (Romeinse Haven, voormalig Duits landgoed Wylerberg, WO II historie, Bad Wyler).

Het gebied kan daarmee ook weer gaan fungeren als belangrijke schakel in de ecologische verbinding tussen de Duivelsberg en de Millingerwaard, en blijft het toegankelijk voor dagrecreatie waar natuur, vrije toegang en zwemrecreatie hand in hand gaan. 

Bent u het eens met deze nieuwe toekomst voor het Wylerbergmeer, onderteken dan deze petitie en geef het door!


Coalitie van natuur- en landschapsorganisaties en bewoners van Berg en Dal    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Coalitie van natuur- en landschapsorganisaties en bewoners van Berg en Dal alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...