Maak van de Pierloos in Bouwel weer een mooi wandelpad!

“De Pierloos is een trage weg, die sinds mensenheugenis de dorpskern van Bouwel met Nieuwendijk verbindt door het Bouwelse binnenbos.”

Met die woorden schreef het gemeentebestuur van Grobbendonk het op 17 november 2020 op in het verslag van de gemeenteraad. Een trage weg die al decennialang gebruikt wordt door de inwoners van Bouwel en voor velen een belangrijk onderdeel is in ons mooie dorp. De Pierloos was ook gewoon een prachtig wandelpad langs een stukje Bouwels groen, waar je nog tot rust kon komen.

Dat mooie wandelpad is vandaag helemaal verdwenen. Wat overblijft is een “steegje”, een moeilijk begaanbaar pad geklemd tussen twee hoge afsluitingen. Het open bosgevoel is helemaal weg. En dat is niet alles: het pad is ook een stuk minder toegankelijk geworden. Door het wandelpad te verleggen, staan er nu her en der bomen in het midden van het pad. Dat maakt dat minder mobiele gebruikers (ouders met buggy’s, oudere mensen die slecht ter been zijn) er zich niet meer welkom voelen. En we vragen ons ook af of deze afsluitingen wel diervriendelijk zijn. De afsluitingen kappen nu een groot deel van het bos in twee voor reeën en kleiner wild.

Dat moet beter kunnen . Daarom willen we met deze petitie de gemeente in de eerste plaats oproepen om te luisteren naar de bezorgdheden van de inwoners van Bouwel en op zoek te gaan naar een betere oplossing voor dit pad. Ze moeten dat niet alleen doen, we helpen hen hier graag bij. We doen alvast enkele suggesties:

1) Koop het bestaande tracé bij: voor ons blijft het moeilijk te begrijpen waarom de gemeente alleen een slecht toegankelijk stuk grond gekocht heeft en daar zo nodig een nieuw pad van wou maken. Dat zou makkelijk rechtgezet kunnen worden door opnieuw met de eigenaars rond de tafel te zitten en een breder stuk aan te kopen, waaronder het pad dat tot voor kort toegankelijk was. Zo zouden wandelaars dat bestaande pad opnieuw kunnen gebruiken. 

2) Haal het hek weg langs de kant van de Herentalsesteenweg : we begrijpen dat eigenaars hun eigendom graag afgesloten zien. Maar ons lijkt het dat er tot nog toe nooit een probleem is geweest met deze kant van het bos, dat sowieso langs verschillende invalswegen toegankelijk is. Zelfs op het nieuwe Pierloos-pad dat de gemeente heeft voorzien zijn er onderweg drie openingen voorzien. De vraag is waarom het pad langs deze kant dus ook afgesloten moet worden. Het gevoel zou al heel anders zijn als de afsluiting langs deze kant weggehaald wordt.

3) Kies een ander soort afsluiting : het soort afsluiting waarvoor vandaag gekozen is, is erg onaantrekkelijk. Doordat de draad zo hoog komt, krijg je automatisch een gevangenisgevoel. Ook hier: wij begrijpen dat eigenaars graag hun eigendom willen afsluiten, maar is er geen visueel vriendelijkere manier? Een lagere afsluiting zou misschien ook diervriendelijker zijn.

We denken dat met deze drie wijzigingen een groot deel van het probleem opgelost zou worden. Dan zou het pad opnieuw het open gevoel van een natuurlijk pad krijgen.

We vragen de gemeente in de gesprekken met de eigenaars ook mensen te betrekken die al hun hele leven verbonden zijn met Bouwel. Zij kunnen het verhaal van de Pierloos vanuit hun standpunt vertellen. Zo hopen we op wederzijds begrip. Het is duidelijk dat het pad voor de mensen uit Bouwel heel wat betekent.

Als het gemeentebestuur deze oplossingen niet zou zien zitten om welke redenen dan ook, dan zouden ze op zijn minst de dialoog aan moeten gaan met de inwoners van Bouwel. Er is in kranten met veel trots uitgepakt met deze realisatie, maar veel inwoners voelen zich in de kou gelaten. De dialoog voor dit dossier schiet tekort. Organiseer een infoavond in een van de zalen in ons dorp en leg uit waarom bepaalde dingen wel of niet kunnen. Probeer in overleg tot een gedragen oplossing te komen en kijk of er in samenwerking met inwoners geen nieuwe oplossingen kunnen. 

Vriendelijke groeten, 

Tom Wouters, inwoner Bouwel
Wim De Lathouwer, inwoner Bouwel 

Pierloos.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tom Wouters om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...