Maak terug een “Groendienst” van wat nu eerder de “Rooidienst” is van Stad Gent.

Beste medestadsbewoners,

Wist je dat de groendienst van Stad Gent op dit moment meer gezien wordt als een rooidienst dan als een dienst die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van groen in onze stad? Dit is onaanvaardbaar in tijden van klimaatcrisis. Het is tijd dat we hier verandering in brengen en de groendienst in zijn originele waarden en normen herstellen.

Door op te roepen om de groendienst te transformeren tot een natuurminnende stadsdienst die zich richt op het creëren en behouden van groene oases in ons stedelijk landschap, kunnen we ervoor zorgen dat er meer aandacht wordt besteed aan het aanplanten en behouden van bomen, struiken en planten in onze stad. Op die manier kunnen we de biodiversiteit in Gent versterken en een leefomgeving creëren waarin zowel mens als dier zich thuis voelt.

Daarnaast zal een echt groendienst ook een positief effect hebben op het klimaat en de luchtkwaliteit in onze stad. Meer groen betekent namelijk meer zuurstofproductie en het opnemen van CO2, waardoor we de strijd tegen klimaatverandering kunnen versterken.

Door deze petitie te ondertekenen roepen we het stadsbestuur van Gent op om de groendienst te herstructureren en om te vormen tot een stadsdienst die zich actief inzet om te luisteren naar deze noodkreet en de behoefte van de burger aan meer natuur inwilligt. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Gent een groenere en gezondere stad wordt waarin natuur en mens in harmonie samenleven.

Teken nu en help mee de Gentse rooidienst om te vormen tot een groendienst!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Beter Stad Gent alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...