Maak Onderwijs op Curaçao, Prioriteit nr.1

Beste medestanders van onze beweging "Maak Onderwijs Prioriteit Nr. 1,"

Wij heten jullie van harte welkom bij deze belangrijke stap in onze missie om onderwijs op de eerste plaats te zetten. Onderwijs is de hoeksteen van elke samenleving. Het vormt niet alleen de toekomst van onze jeugd, maar ook de toekomst van ons land en de wereld. Het is de sleutel tot vooruitgang, gelijkheid en een betere toekomst voor ons allemaal.

Waarom deze Petitie?

Deze petitie komt voort uit onze diepgewortelde overtuiging dat onderwijs de kern van alles is. Het is tijd om onze stemmen te bundelen en onze roep om verandering te laten horen. In de afgelopen jaren hebben we de uitdagingen gezien waarmee ons onderwijssysteem wordt geconfronteerd. Hitte in de klaslokalen, gebrek aan middelen, overbelaste leraren - het zijn slechts enkele van de vele obstakels die ons onderwijs ondermijnen.

We roepen op tot verandering, en we geloven dat onze petitie een krachtig instrument kan zijn om die verandering te bewerkstelligen. Deze petitie zal fungeren als een pleitbezorgingsinstrument, ondersteund door de kracht van vele stemmen die één boodschap verkondigen: "Maak Onderwijs Prioriteit Nr. 1!"

Wat We Willen Bereiken?
Met deze petitie streven we naar de volgende doelen:
Onderwijsbeleid op basis van een visie waar we als land naar toe willen.
Klimaatgeschikte Klaslokalen: We eisen dat alle klaslokalen worden voorzien van passende klimaatregeling om een comfortabele leeromgeving te garanderen.
Verbeterde Middelen: We verzoeken om verhoogde investeringen in onderwijsmiddelen, waaronder lesmateriaal en technologische hulpmiddelen.
Eerlijke Beloning voor Leraren: We pleiten voor eerlijke salarissen en arbeidsvoorwaarden voor leraren, zodat ze gemotiveerd en gewaardeerd blijven.
Kwalitatief Hoogstaand Onderwijs voor Iedereen: We streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, ongeacht hun achtergrond.
Partnerschap met de Gemeenschap: We vragen om nauwere samenwerking tussen scholen, ouders en de bredere gemeenschap om de onderwijservaring van kinderen te verbeteren.


Hoe Jij Kunt Helpen:
Sluit je bij ons aan door deze petitie te ondertekenen en onze boodschap te delen met je vrienden, familie, collega's en gemeenschap. Samen kunnen we de druk opvoeren en verandering afdwingen. Laten we samen streven naar een toekomst waarin onderwijs de prioriteit is en waarin elk kind toegang heeft tot kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Teken deze petitie en help ons om van "Maak Onderwijs Prioriteit Nr. 1" een realiteit te maken! Samen kunnen we het verschil maken.24D8C75B-FD10-42C4-BC39-A4500A47E75E.jpeg


Sindikato DOEN (Vakbond DOEN)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sindikato DOEN (Vakbond DOEN) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...