Maak de Vandenpeereboomstraat vrij van vrachtwagens

Meer en meer zien we in Halle zware vrachtwagens in de Vandenpeereboomstraat en de Oct de Kerkhove d'Exaerdestraat opduiken, zeker wanneer de omliggende wegen vol fileverkeer staan. Deze vrachtwagens (>3,5 ton) zijn te breed om een veilig en vlot verkeer toe te laten in deze straten. We horen echo's van vrachtwagens en auto's die op het voetpad moeten rijden. We horen meer en meer gevallen van schade aan geparkeerde wagens opduiken.

Er bestaat een alternatief via het kanaal waar de ruimte er wel is om dit verkeer toe te laten.

Door deze petitie te ondertekenen, gaat u akkoord met het idee om zware vrachtwagens uit deze twee straten te bannen (met uitzondering van de bussen en de afvalophalers).

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Balder D’hondt om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...