LUCA. Iedereen blijft aan boord!

Beste bestuurder

Het nieuws van een zoveelste besparingsronde was geen schot voor de boeg, het raakte ons midscheeps. Na de drastische besparingen van de afgelopen jaren is starten met 18 VTE minder (!) volgend academiejaar niet langer mogelijk.

Het is voor ons bovendien ook onaanvaardbaar omdat er voldoende alternatieven zijn die te weinig of zelfs niet onderzocht werden.

Opnieuw besparen in personeel? Onaanvaardbaar!

We komen als hogeschool in een neerwaartse spiraal terecht. De studenten beginnen te klagen over de kwaliteit van de opleidingen, het onderwijzend personeel kan de werkdruk niet langer aan en het administratief technisch personeel dat instaat voor de directe dienstverlening wordt zwaar overbelast. De verschillende burnouts die hieruit voortvloeien, staan in schril contrast met het ontbreken van een beleid bij LUCA om daarmee om te gaan. 

Geen alternatief? Onze tegenvoorstellen!

Wij vragen om de personeelsomkadering (aantal VTE) constant te houden op 445 VTE, zoals afgesproken door het bestuur in protocol (nr 110) over de personeelsformatie 2016. Hiervoor zijn voldoende alternatieven:

  1. Gebruik de juiste cijfers. Het niet indexeren van de werkingsmiddelen in 2017 bedraagt 182 000 EUR. Volgens onze berekeningen zijn dat geen 5 VTE’s zoals de directie beweert. Bovendien is dit een eenmalige kost terwijl het ontslag van 5 VTE’s een permanente besparing inhoudt.
  2. Creëer bijkomende budgettaire ruimte door benoemingen. Er kunnen bijkomende middelen worden gecreëerd door de beloofde benoemingsronde voor 2016 van 19,6 VTE (protocol 107) eindelijk te laten plaatsvinden. Uit eigen schattingen kan ook hiermee meer dan 250 000 EUR worden bespaard.
  3. Spreiding van de investeringen over een langere periode: Wij schatten de loonkost van 18 VTE's in de kunsten op 820.000 euro. Als nieuwe investeringen 14% verminderen naar 4,9 miljoen euro dan kunnen we iedereen aan boord houden.
  4. Soepelheid in de 80/20 norm: De 80/20 norm is de norm die de verdeling tussen de personeelskost en werkingsmiddelen aangeeft, maar in tijden van besparingen is dat zo een beetje de Moby Dick van de boekhouders. De norm hoeft echter niet per se te worden gevolgd. Durven opschuiven naar 85/15 en dus meer personeel aan boord houden, lijkt ons in moeilijke tijden een beter plan.
  5. Heroriënteer waar nodig: Indien een reorganisatie nodig is, investeer dan in mensen door hen te heroriënteren en op te leiden. Voor een hogeschool mag dat niet teveel gevraagd zijn. Ook hiermee kom je tegemoet aan eerder gemaakte afspraken in 2016 (Protocol 107).

Boven alles vragen we dat er na vijf jaar LUCA eindelijk werk gemaakt wordt van een lange-termijnvisie waarin onderwijs centraal staat. Daarom is er dringend nood aan een geïnspireerd en geëngageerd leiderschap. Wie begroot zonder langetermijnvisie snijdt geen gezwel weg met een scalpel maar hakt blind met een roestig hakmes.