Lorenzo ijskar moet op de Oudegracht blijven

Een nieuwe Europese regel schrijft voor dat iedereen in de EU mag meedingen naar zo’n schaarse standplek. Niet langer een automatische verlenging van de bestaande vergunning,
De nieuwe Europese regel is van 2016. De gemeente Utrecht heeft zes jaar de tijd gehad om daar iets voor te verzinnen. De Utrechtse wethouder Susanne Schilderman (D66) komt nu met loting.

De huidige plek van Lorenzo verdwijnt, de reden? Het is te druk op de gracht. Lorenzo is een deel van de cultuur van Utrecht. Ze hoort thuis op die plek en is bijna 100 jaar verbonden met onze stad. Ze geeft geen hinder maar plezier.

Verzoekt de wethouder om het besluit, tot loting en om geen standplekvergunning aan de oudegracht meer te verstrekken aan Lorenzo ijskar, in te trekken en de vergunning te verlengen. Verzoekt tevens de Gemeente Raad om zich hier voor hard te maken.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Rien van den Hoek om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...