LØLØ opening for Maggie Lindemann

Maggie Lindemann tour 2023 !

If u want LØLØ to be the support act for Maggie Lindemann, please sign this !! Lets make this happen 🖤
86409EA6-1FB8-439F-A445-CA54AF700718.jpeg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Annelinde and Leilana om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...