Behoud Loket in Station van Bilzen

Loket Station Bilzen wordt per 1 juli gesloten.

Via de krant vernemen wij dat vanaf 1 juli het reizigersloket in het treinstation van Bilzen wordt gesloten. Dit is de zoveelste aanslag op de gebruiker van Openbaar Vervoer in Bilzen.

Men voorziet een automaat voor aankoop van een treinbiljet, alsof een loketbediende enkel en alleen een ticketverkoper is. Bovendien kan men ter plaatse vaststellen dat de voorziene automaat voor aankoop van een ticket regelmatig buiten dienst is. Dan mag de reiziger een duurder ticket bij de treinbegeleider kopen ..

Enkele jaren terug werd reeds te Bilzen het informatiepunt van De Lijn gesloten. Wij stellen vast dat op een druk knooppunt van trein en bus geen enkele vorm van persoonlijke ondersteuning voor de gebruiker ter beschikking is. Uit eigen ervaring en talrijke verhalen van reizigers ontdekken wij dat de loketbediende vooral een persoon is die reizigers adviseert en bijstaat. Dit kunnen reizigers echt appreciëren, maar dat zal binnenkort verleden tijd zijn.

Bovendien is er noch voor de trein, noch voor De Lijn enige vorm van een real-time digitaal informatie ter beschikking ter plaatse. De reiziger wordt aan zijn lot overgelaten.

Daar waar Openbaar Vervoer nu duidelijk van minder belang wordt voor de beleidmakers, eisen wij dat Openbaar Vervoer prioritair op de politieke agenda komt, als een belangrijke basisdienstverlening. Het is niet alleen een duurzame vorm van mobiliteit, het is vooral een vorm waardoor ook mensen met minder middelen kunnen deelnemen aan het sociale leven, kunnen bezoek brengen aan familie die verder afwoont en een uitstap naar een of andere toeristische plek kunnen veroorloven.

Groen Bilzen eist het open houden van het loket in het treinstation van Bilzen, waardoor de service van een mobiliteitsinformatiepunt wordt gegarandeerd!

Onderteken samen mee deze petitie en kies zo voor een waardevolle dienstverlening in Bilzen.

Namens,

Johan Danen, Vlaams Volksvertegenwoordiger Groen (Bilzen)

Bert Verleysen, voorzitter Groen-Bilzen


Bert Verleysen Voorzitter Groen-Bilzen    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bert Verleysen Voorzitter Groen-Bilzen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...