Leuven in Evenwicht

Beste lezer,


Hierbij willen we u het manifest voorleggen, opgesteld door de leden van de het Burgemeestercomité en het Vaartcomité, aangaande de bouw van talrijke studentenkoten die het stadsbestuur van Leuven plant  in de komende jaren.

Met dit manifest wensen wij een aantal pijnpunten in het beleid aan te kaarten.

We willen ook heel uitdrukkelijk stellen, niet gekant te zijn tegen studentenhuisvesting op zich. Studenten zijn en blijven welkom in Leuven. Wel hebben we bezwaar tegen de hoge, onevenwichtige concentratie in verschillende buurten.

Het plotse tekort aan studentenhuisvesting vraagt een weldoordachte visie om de toekomst naar ons toe te blijven trekken, om een samenleving te behouden waarin iedereen zich thuis voelt.

Wij hopen dat dit manifest de aanzet kan zijn voor een rondetafelgesprek met het stadsbestuur en verschillende experts. We rekenen op een intensieve samenwerking tussen belanghebbenden, omwonenden en eindgebruikers.

Teamwerk is de basis om samen de juiste plannen te ontwikkelen voor de juiste plek.

We willen dus niet enkel pijnpunten aankaarten, maar we hebben vooral de drang om mee op zoek te gaan naar betere
alternatieven en oplossingen, die wonen in Leuven aangenaam houden voor iedereen. Alle aspecten die aan het
thema "wonen' gerelateerd zijn, kunnen op deze meeting ter sprake komen : mobiliteit, parkeergelegenheid, handel, ...

Een doordacht masterplan met respect voor de omgeving is het ultieme doel!

We richten ons met deze tekst tot iedereen die wil dat Leuven een thuis is waar inwoners in harmonie kunnen blijven leven met studenten.

Klik hier om ons manifest te lezen.

Bedankt voor uw steun!

Namens het Vaartcomité en het Burgemeestercomité

Sabine Bovend'aerde, Ann Bovy, Bart Massart, Inge Hermans, Wim Van Holder, Bernadette Stiers