leopold 2 weg uit Hasselt

leopold 2, the butcher of Congo

leopold.jpg

over wie gaat het?

Leopold de 2de was bij de oprichting van België de koning. Hij heeft Congo als privé bezit geschonken aan de Belgische staat. Hij is echter een massamoordenaar, fascisct, plunderaar en pedofiel. En hij wordt hier in Hasselt gehuldigd als deel van onze schandelijk geschiedenis...met een zielig plaatje erlangs dat  niks zegt..

In Brussel is de leopold de 2e tunnel herdoopt.. Er zijn al verschillende straten hernoemt..Maar wij hebben nog een standbeeld staan..waar trekt dat op? 

Wat willen we?

Wij, als brave burgers van Hasselt, staan loodrecht tegenover de hulde die met een standbeeld aan dit monster wordt gebracht. We wensen dan ook onze steun in de vorm van deze petitie te betuigen, om dit schandelijke monument weg te halen. Mogelijks ook  te vervangen door iets of iemand wiens verdiensten rond ons koloniale verleden beter gepast lijkt op een openbare plaats.

We hebben 750 handtekeningen nodig om dit burgerinitiatief in te dienen bij de stad Hasselt (Gemeenteraad). We houden de ondertekenaars natuurlijk op de hoogte van de reactie van onze goegemeente!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik stan grauwels om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...