Lennert voor de rest van het jaar van voor naast Merle laten zitten

Lennert was het niet eens met de plek die hij kreeg toen zijn mede leerlingen deze mochten kiezen om in opstand te komen had meneer L. Vanreusel een petitie gestart ik vind dit ongepast gedrag en daarom willen we hem nu straffen door hem voor de rest van het jaar naast de potvis te laten zitten

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Teun om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...