Fijn stof en leefbaarheid in Kortrijk E17-R8 Petitie

Geachte Medebewoner,

Zoals u misschien weet is de Vlaamse Overheid bezig met een studie van een mogelijke doortrekking van de R8. Dit met een E17 die een groot deel van Kortrijk lawaai- en fijnstof-overlast bezorgt.

Tot op 1,5 km van een snelweg is er aangetoonde invloed op de gezondheid van bewoners.

  • Tot 1500m van de snelweg is er een negatief effect op gezondheid, kindersterfte, ontwikkeling en levensduur; dus bijna gans Kortrijk.
  • Fijnstof is kankerverwekkend voor de mens. Dit is reeds herhaaldelijk wetenschappelijk aangetoond.
  • Lawaai leidt tot chronische stress, te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en allerlei psychische problemen.

Om de leefbaarheid van onze stad hierin te garanderen is het nodig dat we als bevolking onze stem laten horen, en volgende eisen voorleggen aan onze politici:

  • Geen doortrekking van de R8 zonder ondertunneling onmiddellijk vanaf de N8 (Cowboy Henk), tot de N50, met groengebied boven op de ondertunneling,
  • Snelheidsverlaging op de E17 naar 90 km/u voor personenwagens, en 70 km/u voor vrachtwagens, over het hele grondgebied van Groot-Kortrijk,
  • Meer inzetten op alternatief vervoer zoals openbaar vervoer en fietssnelwegen.

Een snelheidsverlaging, en al zeker geen extra open snelweg dwars door de stad is een zeer groot stuk van de oplossing van de overlast. Dit is bevestigd door Kortrijkse cardiologen en het WHO.

Op dit moment is de Vlaamse Overheid weinig enthousiast over deze opties… Dit bleek uit rechtstreekse gesprekken met betrokken ambtenaren, ook uit het Kortrijkse stadsbestuur. Blijkbaar is de gezondheid van de Kortrijkzaan toch geen topprioriteit.

Om de stem van de Kortrijkse burger te laten horen heeft de Kortrijkse Burgerbeweging een petitie gelanceerd.

Hoe kan u uw stem laten horen?

  • Deze online petitie ondertekenen met uw naam en straat (plaats), en delen met vrienden, kennissen en op uw sociale media,

Hiermee gaan we dan naar de bevoegde instanties. Samen met de bezwaarschriften laat u hiermee duidelijk de stem van Kortrijk horen.

Met vriendelijke groet,

De Kortrijkse Burgerbeweging

Onze website: https://leefbaarkortrijk.wixsite.com/website

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kortrijkse Burgerbeweging om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...