Leefbaarheid Polderdorp

Polderdorp...
  1. een plaats waar het leven rustig voortkabbelt
  2. een plaats waar kinderen nog veilig op straat kunnen spelen
  3. een plaats waar je nog open ruimte ziet
  4. een plaats waar je nog paarden, koeien en schapen tegen komt
  5. een plaats waar je niet van je fiets wordt gereden wegens overdreven snelheid
Niet lang meer als het zo voort gaat. Zonder structuurplan veranderen wij in een plaats zonder open ruimte, vol met sociale woonwijken, waar niemand elkander nog kent.

zolang er geen structuurplan is mag de stad ieder veldje, ieder weilandje, ieder vrij stukje grond verkavelen. Er komen steeds meer mensen naar hier, de leefbaarheid gaat achteruit.

We hebben niet de voorzieningen om dit op te vangen. Winkels sluiten, bib heeft beperkte openingsuren, het gevraagde zwembad kwam er niet, straten zijn niet voorzien op het bijkomende verkeer.
Help deze onzin stoppen. Wat er staat kan niet teruggedraaid worden, maar we kunnen misschien wel de schade beperken.

De invalswegen zijn gevaarlijk geworden. Bosstraat, Steenovenstraat, Monnikenhofstraat lang, breed, recht.  Vraag om de straten te versmallen, bomen aanplanten die werken als natuurlijke vertragings mechanismen en die de straten gezelliger wonen maken.
Of moeten er eerst doden vallen?
Het district plaatste snelheidsmeters op plaatsen waar automobilisten niet hard kunnen rijden, zo kan er natuurlijk nooit overdreven snelheid aangetoond worden.

Wanneer we niet met zijn allen reageren denken ze op de Grote Markt dat ze hier alles mogen doen. We moeten ze wakker schudden. Voor u, uw kinderen, en uw aangenaam leven in dit polderdorp.

Zeg nee tegen het bijbouwen van woningen
Zeg ja tegen meer bomen aan de invalswegen, en verkeer vertragende maatregelen

teken de petitie

Brief aan de Burgemeester:

Geachte heer, mevrouw,
Met deze wil ik u laten weten dat ik mij zorgen maak over het woonbeleid in onze dorpen Zandvliet, Berendrecht


a) wildbouw van woningen in ons district:

Normaal is het zo dat er in een district als dat van ons enkel gebouwd mag worden om in de huisvesting van de normale bevolkingsaangroei te voorzien.
Er is echter op dit moment een constante aangroei van sociale woonwijken. We begrijpen dat de stad haar opgelegde quota wil halen voor deze woningen, maar hiermee gaat de leefbaarheid van ons district achter uit.Waar vroeger schapen, koeien en paarden liepen, staan er nu. bakstenen gevels. Open ruimte binnen onze dorpen is aan het verdwijnen, en daarmee de charme van onze polderdorpen.
De bevoegde diensten geven hun akkoord. En ze kunnen uiteraard hun akkoord geven. Er is namelijk GEEN STRUCTUURPLAN. Moties die hiertoe worden ingediend blijven zonder resultaat. Ik verzoek u dan ook dringend de stad op haar verantwoordelijkheid te wijzen en deze structuurplannen uit te werken, zoals dit al enkele jaren geleden al had moeten gebeuren


b) aanplanting bomen:

Een aantal straten in ons district zijn veel te breed. Zoals de Bosstraat, de Steenovenstraat,...Men rijdt er dikwijls als volleerde racewagen piloten, hoeveel snelheid kan ik halen tussen de bloembakken door?
Graag krijgen wij zoals een aantal nieuwe en oude straten ook bomen en planten krijgen om hiermee de straat te versmallen. Overlaatst is er weer een bloembak kapot gereden in de Bosstraat! We willen van onze straten gezellige woonstraten maken. Waar de mensen graag buiten kunnen komen, waar iedereen veilig en aangenaam kan fietsen, waar je niet voor de schrik voor je leven de voetbal van straat kan gaan halen....Bosstraat en de Steenovenstraat nodigen enkel uit tot hard rijden. Lang, breed en recht.
Snelheidsmeters die soms geplaatst worden, worden op plaatsen gezet  waar bestuurders automatisch al MOETEN afremmen omdat de wegsituatie hun daartoe dwingt, deze gaan nooit overdreven snelheid aantonen.

U snapt uiteraard mijn ongerustheid voor een blijvende leefbaarheid in onze dorpen. Het is niet omdat er hier nog wat ruimte is dat men ieder beetje moet inpalmen. Laat ons nog wat gras....wat weilanden...wat ademruimte...en niet alleen buiten de dorpen, want grenzen worden steeds verlegd.

Met de meeste hoogachting,

 


Actiegroep Leefbare Polderdorpen    Neem contact op met de schrijver van de petitie