VERBETEREN LEEFBAARHEID OMGEVING HINTHAMERSTRAAT

foto.jpeg

De leefbaarheid in de omgeving van de Hinthamerstraat staat al langere tijd onder druk. De hoofdveroorzakers zijn in onze ogen de talloze bezoekers van de twee coffeeshops. Er is sprake van een sterke toename van ernstige overlast in de afgelopen twee jaar bestaande uit:

1. Grote hoeveelheid verkeer

Elke dag rijden er heel veel auto’s door de Hinthamerstraat en omliggende straten. Op sommige momenten zijn het colonnes die in één grote stoet achter elkaar aan rijden. Het leidt tot onoverzichtelijke situaties en maakt de omgeving voor inwoners, fietsers, voetgangers, winkelend publiek en terrasbezoekers onaantrekkelijk.

2. Veel te hard rijden

Dagelijks veel te hard rijden en ander asociaal weggedrag in de Hinthamerstraat, Sint Josephstraat, Mgr. Prinsenstraat, Bethaniëstraat, Baselaarstraat, Zuid - Willemsvaart; dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties en een onveilig gevoel.

3. Parkeeroverlast

In groten getale parkeren op stoepen en in bochten op plekken waar dit niet toegestaan is; verkeershandhavers en wijkpolitie kunnen dit gedrag niet omkeren ondanks de vele boetes die uitgeschreven worden; het leidt tot onveilige situaties en ongelijkheid (bewoners en winkeliers betalen voor hun parkeerplaatsen, bezoekers van de coffeeshops ontwijken de betaalde parkeerplaatsen).   

4. Geluidsoverlast

Continue geluidsoverlast; draaiende motoren, deuren van auto’s die tot middernacht open en dicht geslagen worden; auto’s die met veel lawaai door de straten racen.

5. Vervuiling

Vervuiling; overal laten de bezoekers blikjes frisdrank, zakjes en doosjes achter; op straat en in de bosjes; bezoekers pissen in steegjes en bosjes. De enorme hoeveelheid auto’s veroorzaken een slechte luchtkwaliteit. Bezoekers van de terrassen van de horeca worden blootgesteld aan grote hoeveelheid uitlaatgassen. 

6. Blowen en dealen op straat

Sommige bezoekers blowen op straat en rijden blowend weg.

Standpunt

Alleen een integrale oplossing in samenspraak met bewoners, ondernemers, andere organisaties, de gemeente ’s-Hertogenbosch, de politiek en de coffeeshops zal leiden tot een structurele verbetering van de leefbaarheid in de omgeving van de Hinthamerstraat.   

Steunverklaring

Ik ben het eens met bovenstaande beschrijving en met mijn handtekening steun ik het initiatief “Verbeter de leefbaarheid in de omgeving Hinthamerstraat” om tot structurele oplossingen te komen. ‘s-Hertogenbosch, mei 2020


werkgroep leefbaarheid omgeving Hinthamerstraat    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat werkgroep leefbaarheid omgeving Hinthamerstraat alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden: