Leefbaar Lille

Binnenkort beslist de provincie Antwerpen over het raamplan geluidproducerende sporten, waaronder de locatie MC Lille!!

Als u serieus last heeft van de motorcross MC Lille is deze petitie de kans om uw stem te laten horen.

Reageer snel voor de besluiten vóór u genomen worden.

Op 24 juni 2014 waren de indieners van de petitie, om de geluidshinder van de MC Lille aan te pakken, uitgenodigd bij de Provincie Antwerpen. Deze petitie was in 2011 al ondertekend door 350 omwonenden.

De beleidsmakers wilden zich op deze manier een beeld vormen van de acceptatie van omwonenden voor een raamplan voor geluid producerende sporten in het algemeen en MC Lille in het bijzonder. De bedoeling is om tot structurele oplossingen hiervoor te komen. 

Specifiek wordt er dus ook gekeken naar MC Lille. Wij hadden de indruk dat men ervan uitging dat de situatie Lille er nu eenmaal is en dat ze blij zijn tenminste die locatie  te hebben. Als men zoekt naar plek voor geluidproducerende sporten en daarbij ook kijkt naar Lille kan dat dus ook méér worden. 

In het raamplan wordt wel gezocht naar alternatieve oplossingen (terreinen), maar in het geval van Lille hooguit om te ontlasten, niet om daar structureel iets aan het geluidsprobleem te doen als daar niet een veel massiever protest tegen komt.

Bij ons bezoek was de studiegroep zelfs verbaasd over de last die wij ervaren. Naar aanleiding van hun informatie via gemeente en politie hadden ze de indruk dat er géén klachten waren. Daarbij waren we maar met z'n vijven op die meeting wat niet echt een indruk van massieve overlast maakte. Als er niet meer bezwaren komen blijft de indruk bij de provincie dat er maar vijf klagers zijn!!!

Toen wij het woord kregen hebben we een geluidsfragment laten horen om duidelijk te maken waar het eigenlijk over ging. Dit hebben we aangevuld met onze ervaringen. Daar werd geïnteresseerd naar geluisterd en we hadden de indruk dat de ernst van de hinder nieuw voor hen was.

Het doel van Leefbaar Lille is het terugdringen van de geluidsoverlast van de Motorclub Lille. Dit begon ooit bescheiden als activiteit voor de lokale jeugd. Inmiddels is het een internationaal crossterrein dat veelvuldig intensief en vaak met zware motoren wordt gebruikt. Dit omdat de crossterreinen overal sluiten wegens geluidsoverlast. Alles concentreert zich daarom de laatste tijd steeds meer in Lille, nota bene vlak tegen een natuurgebied gesponsord door de Europese Unie.

De omwonenden van de cross zijn daardoor niet alleen afhankelijk van het weer maar ook van de MC Lille en de windrichting om van hun tuin te kunnen genieten. Is het mooi weer maar staan cross en wind verkeerd dan heb je pech.

Acties om hier iets tegen te doen verzanden in een woud van belangenverstrengeling, regeltjes en instanties. Dat terwijl de moraal heel simpel is: We voeden onze kinderen op dat ze geen vuil op straat mogen gooien, dat ze elkaar niet mogen pesten. We treden op tegen zwerfvuil, je mag niet sluikstorten en al helemaal geen rotzooi over het hek van de buurman gooien. En dus mag je ook geen ongelooflijke bak lawaai in andermans achtertuin storten.

Wij geloven dat de hinder van de cross zal verdwijnen. Ook al bestaat het al zo lang en lijkt het doodnormaal, verandering is mogelijk. Tenslotte reden we vroeger ook auto zonder rijbewijs, zonder gordel en zelfs met een slok op alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Vroeger mochten we ook overal ons vuil storten. Maar de samenleving wordt kleiner, we leven dichter op elkaar en zijn steeds meer op elkaar aangewezen. Daarom zullen we ooit ook zeggen: "Vroeger croste men zonder knalpijp of uitlaat door het Kindernouw".

Teken daarom snel deze petitie als u wilt dat de overlast van de cross vermindert.