Leefbaar Bevegem

Tuin_Acacialaan1.jpgBevegem dreigt een stuk groen kwijt te geraken aan een grootschalig bouwproject van 15 appartementen met parkeerplaatsen. Daarvoor zou de bestaande eengezinswoning met vijver en bomen gesloopt moeten worden. Help ons onze buurt groen en leefbaar te houden door deze petitie te tekenen!

-----------------------------

Wij hebben kennis genomen van het project van Synergimmo, op de hoek van de Ooststraat 45 - Acacialaan 1 te Zottegem.

Op 27/03/2020 werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een meergezinswoning met 15 appartementen, na sloop van de bestaande eengezinswoning.

Er werden eerder al 508 bezwaarschriften ingediend tegen dit project.

Op 28/09/2020 werd door het college van burgemeester en schepenen van de stad Zottegem een weigeringsbeslissing genomen. Het college meent dat appartementsbouw op deze locatie niet aangewezen is.

Tegen deze beslissing werd door de vergunningsaanvrager administratief beroep aangetekend bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Middels ondertekening van onderhavige petitie willen wij bevestigen dat wij van mening zijn dat een dergelijk grootschalig en zwaar project - houdende appartementsbouw - niet passend is in onze woonomgeving, nu de ruimtelijke draagkracht kennelijk overschreden wordt.


leefbaar.bevegem@telenet.be    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik leefbaar.bevegem@telenet.be om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...