Latenweeencooperatievevoor600000appartementenbestuderen

"'Nieuwbouw is nu eenmaal broodnodig, want het Belgische woningpark behoort met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar tot het oudste van Europa', klinkt het bij Bostoen-CEO Peter Impe. 'Die oude woningen laten het echter bouwtechnisch niet altijd toe om energie-efficiënt en naar hedendaagse comfortnormen te verbouwen.'

Het grootste probleem zit evenwel bij de bouwgrond. Vandaag betaal je gemiddeld 254 euro per vierkante meter, in de steden pieken de prijzen tot 520 euro per vierkante meter."

http://trends.knack.be/economie/immo/steeds-minder-mensen-met-laag-inkomen-kunnen-woning-kopen/article-normal-776323.html

De komende decennia zullen er bijkomend en vervangend vele nieuwe betaalbare en ook daarom dus best niet te grote woningen moeten gebouwd worden. Hoe meer (koop)appartementen daarvan, hoe beter dus. Omdat grond steeds schaarser en duurder wordt, omwille van de ruimtelijke ordening, de klimaatverandering, een zo laag  mogelijk energieverbruik, en een waarschijnlijke achteruitgang of stagnatie qua gemiddeld inkomen, vergrijzing en versingling, ...

Elk jaar 1,5 miljard investeren met maximaal 1 500 000 burgers-aandeelhouders in - als de vraag zich uit in wachtlijsten van personen en gezinnen met een matig inkomen die anders duidelijk weinig kans maken op een degelijke woning voor een haalbare huur - 15 000 ervan, tegen een dividend van minstens 3,5 % om ze te laten afbetalen voor een vaste (al dan niet gemiddeld) 400 euro per maand gedurende 40 jaar, ik denk dat het mogelijk is. Als om te beginnen de steden en gemeenten, de sociale- woningmaatschappijen, huurdersbonden, ... dit zouden steunen en er mee aan de wieg ervan zouden willen staan.

Zou jij zo'n Belgische Coöperatieve voor Betaalbaar Wonen (of iets in die aard) verwelkomen en/of een aandeel van 1000 euro ervan kopen, minstens één maar waarschijnlijk meerdere en dus gedurende vele jaren?

Een aantal gegevens, voorstellen, mogelijkheden, berekeningen, argumenten, ...

http://community.dewereldmorgen.be/blog/dirkvanlanden/2017/03/08/worden-vanaf-2060-jaarlijks-15-000-ookvooral-armere-alleenstaanden-toch-eigenaar-van-hun-dan-afbetaalde-woonstek

 --------------------------------------

Ideaal zou kunnen zijn, zeker in het begin, om later eventueel te wijzigen: exact evenveel - automatisch als afbetaald te beschouwen, na 40 jaar, maar wel relatief gemakkelijk (desnoods verplicht) inruilbare - koopappartementen van 55 m² voor alleenstaanden (1 slpk.), 65 m² voor duo's (2 slpk.) en 75 m² voor grotere gezinnen (3), voor 375, 400, 425 euro als basisbedrag per maand in het eerste jaar (2020), en dan 2 % erbij elk jaar voor elke nieuwe woonlichting. Want bouwen wordt ook elk jaar duurder.

Waarvoor ik bijkomstig zou pleiten is een te indexeren 20 euro per wooneenheid per jaar om te besteden aan belangrijke maatschappelijke doelstellingen en uitdagingen en 10 euro per persoon per maand voor "werkchecks" van 5 euro per uur. Die natuurlijk terug te verdienen zijn.

Na 40 jaar en 600 000 wooneenheden zou het kunnen gaan om 12 miljoen + indexatie en indien gemiddeld 2 per woonstek 144 miljoen + indexatie voor bijna 30 miljoen aan manuren voor "hand- en spandiensten". 

En eerst drie jaren "gewoon" huren door iedereen,  vooraleer een ook aan erfgenamen overdraagbare 40-jarenregeling wordt aangeboden, zou kunnen zorgen - denk ik toch - voor een min of meer stabiele pot van enige miljoenen  voor "noodgevallen", zoals onverwachte schade, dure herstellingen en verbouwingen, niet-vrijwillige verhuisonkosten, ... of desnoods een extra investering in bijvoorbeeld gemeenschapsruimten, liften, ophogen van honderden meters overstromingsgevoelige - maar daarna niet meer - bouwgrondpercelen, ...

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dirk Van Landen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )