Laten we een bril aanbieden aan de minister van pensioenen!

affiche_pensions_NL.jpg

 

 

Mijnheer de Minister van Pensioenen,

Mijnheer de Eerste Minister,

Dames en Heren van de Federale Regering

Dames en Heren Parlementariërs  

 

De hervorming van het ambtenarenpensioen  zal aanleiding geven tot een aanzienlijke daling van het pensioen van de federale ambtenaren.

Nochtans werd dit pensioen steeds beschouwd als een ‘uitgesteld loon’, omdat de lonen van de ambtenaren een historische achterstand hebben opgelopen in vergelijking met de lonen van de privésector.

Indien verschillende rapporten laten uitschijnen dat de lonen van de ambtenaren een inhaalbeweging hebben gedaan tegenover de lonen uit de privésector, dan wordt er geen rekening gehouden met de extra legale voordelen waarvan de bedienden uit de privésector wel van kunnen genieten: maaltijdcheques, een bedrijfswagen, een tankkaart, een IPhone van de firma, een groepsverzekering, aandelenopties, een 13de en soms een 14de maand, hospitalisatieverzekering (die vaak alle gezinsleden dekt), individuele premies, verborgen loon onder het mom van extra onkostenvergoedingen, cultuur cheques, eco cheques, enz...

Volgens de laatste ‘Loonwijzer van JOBAT’ genoot 75% van de Belgische werknemers van bijvoorbeeld een aanvullend pensioenplan.

Ondanks de vele beloften van de Minister van Pensioenen, die bij verschillende gelegenheden heeft bevestigd dat “de hervormingen van de pensioenen voor de ambtenaren in geen enkel geval een daling van het bedrag zal veroorzaken” spreken de vooropgestelde maatregelen dit echter tegen en druisen in tegen de gemaakte beloftes. Enkel en alleen door het feit om de volledige loopbaan in rekening te nemen  -en niet alleen de laatste 10 jaren- zal het pensioen bedrag voor heel veel ambtenaren met 20 % dalen.

De regering kan het niet laten om steeds terug te vallen op het Rapport van de commissie van de pensioenen om de hervormingen  te rechtvaardigen, maar ze vergeet dan wel te vermelden dat enkel de nadelige aanbevelingen voor de ambtenaren in rekening worden genomen.

Dit rapport preciseert heel duidelijk dat het de bedoeling is om de pensioenen  in de publieke sector gelijk te schakelen met deze van de privé sector, en het zeker niet de bedoeling is om het gemiddelde ambtenaren pensioen te verminderen. Bij de berekening van het ambtenaren pensioen dient gewerkt te worden met een specifieke herwaarderingscoëfficiënt. Het feit dat het uiteindelijke resultaat voordeliger zou zijn dan deze voor werknemers (en zelfstandigen) is rechtvaardig, aangezien deze werknemers en zelfstandigen van een bijkomend  pensioen genieten op basis van kapitalisaties.

We willen u er toch nog eventjes aan herinneren  dat de experten van deze pensioencommissie nooit aangedrongen hebben om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen.    

Daarom vragen wij u om volgende, essentiële maatregelen te ondersteunen, opdat :

  • De wettelijke pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar blijft behouden en dat deze enkel op vrijwillige basis verlengd kan worden;
  • De berekening van het ambtenarenpensioen op basis van de laatste 10 jaren van zijn loopbaan,  blijft behouden;
  • Het systeem van de bonificatie voor de behaalde diploma’s onveranderd blijft, zonder dat ambtenaren verplicht worden om hun studiejaren af te kopen ;
  • De pensioenbonus wordt behouden ;
  • Er geen enkele beperking op de preferentiële tantièmes worden toegestaan ;
  • Het behoud van de samenvoeging van de periode van contractuelen, die statutair geworden zijn ;
  • Indien deze maatregelen alsnog behouden blijven, dan moet er een specifieke herwaarderingscoëfficiënt ingevoerd worden en dit ten voordele van de federale ambtenaren ; zodat belangrijke verschillen zoals extra-legale voordelen die de federale ambtenaren niet kennen, kunnen gecompenseerd worden, alsmede de invoering van een  groepsverzekering.  

 

Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet om de website van de NUOD Financiën te consulteren.

www.nuod-financien.be

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik NUOD & NUOD Financiën toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...