Laat opnieuw openbare missen toe

Aan de bisschoppen van België

Excellenties.

Wij willen onze dankbaarheid uitspreken aan u en alle priesters voor hun inspanning om ook in deze tweede lockdown ons gelovigen geestelijk nabij te zijn. Niettemin zijn de sacramenten en met name de H. Mis essentiële onderdelen van ons katholiek-zijn. En precies in deze tijden is de genade van de H. Mis voor ons als gelovigen en voor geheel de Kerk onvervangbaar.

Daarom vragen wij dat de publieke Missen wéér toegelaten worden.

Vanzelfsprekend willen ook wij onze bijdrage leveren aan de algemene volksgezondheid. Naar onze mening kan dit echt ook door de reeds gangbare maatregelen (afstand,mondmaskers, desinfectie, voorinschrijving, etc.) na te leven zoals de gelovigen dit reeds geruime tijd doen.

De kerk in Nederland doet bv. precies dit en staat daarom publieke Missen tot dertig personen toe.

Een realistische aanpassing van het verbod op publieke erediensten in deze richting zou ons als gelovigen werkelijk bemoedigen en hoop geven.

We verzekeren u van ons gebed, en vragen graag om uw gebed en zegen.


Comité Bezorgde Katholieken    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Comité Bezorgde Katholieken om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...