Laat Eustache blijven

De ondertekenaars van deze petitie geven te kennen dat zij niet akkoord zijn met de uitwijzing van Eustache en zijn moeder en vader en kleine zus Naomi.

 

Wij vinden de uitwijzing van dit gezin schandalig omdat deze mensen reeds vijf jaar in België verblijven en perfect geïntegreerd zijn: moeder, vader en zoon spreken Nederlands, moeder en vader werken allebei, Eustache doet het goed op school (derde leerjaar van basisschool De Wijze Boom, Sint-Amandsberg), het jongste kind is hier geboren en bovendien lopen die mensen in Rwanda nog steeds een zeker risico.

 

Wij willen dat Eustache hier verder school kan lopen, dat zijn ouders hier kunnen werken, dat kleine Naomi hier kan opgroeien.

Wij vragen de regularisatie van het gezin om humanitaire redenen.


Oudercomité De Wijze Boom    Neem contact op met de schrijver van de petitie