Laat de Stadskanaalster zieken en ouderen niet vervuilen!

Wij, betrokken inwoners van de gemeente Stadskanaal, hebben vernomen dat de gemeente Stadskanaal wil bezuinigen op huishoudelijke hulp voor haar inwoners, zodat 1300 huishoudens straks minder hulp of helemaal geen hulp meer krijgen. Dit terwijl andere gemeenten bij de overheid hebben aangegeven dat ze hierop niet kunnen en willen bezuinigen.

Deze bezuiniging leidt niet alleen tot grote problemen bij de cliënten en de mantelzorgers, maar er raken ook nog meer zorgmedewerkers werkloos. In het huidige klimaat van grote werkloosheid, vooral in deze regio, is dat het laatste wat wij moeten willen.

Wij verzoeken het college en de gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal opnieuw naar dit onderdeel te kijken, en op een actieve en constructieve wijze te zoeken naar een oplossing waarbij inwoners van de gemeente gewoon de benodigde hulp kunnen blijven behouden.