Laat de speeltuin en het sportveld aan de Constantijn Huygenslaan niet verdwijnen!

De gemeente Heemstede heeft het voornemen om op het speelveld aan de Constantijn Huygenslaan in Heemstede voor een periode van minimaal 10 jaar containerwoningen te plaatsen. 


Met ondertekening van dit formulier geeft u aan de sport- en speelvoorzieningen aan de Constantijn Huygenslaan in Heemstede te willen behouden.
 
Deze petitie zal op 15 november worden aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.
 
Bedankt voor uw steun!

Namens de Stichting voor behoud van speel- en sportvoorzieningen Constantijn Huygenslaan

Haarlems_dagblad.jpg


Stichting voor behoud van speel- en sportvoorzieningen Constantijn Huygenslaan    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting voor behoud van speel- en sportvoorzieningen Constantijn Huygenslaan om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...