Laat daklozen niet in de kou liggen!

Foto_actie_winteropvang2.jpg

Een keihard werkende wethouder met het hart op de goede plek, vele moties die uiteindelijk zijn geland in mooie plannen voor daklozen. En extra geld daarvoor… het leek zo mooi. De realiteit is anders. Het aantal daklozen neemt toe, de maatschappelijke puilt uit. Er is geen toereikende opvanglocatie voor de winter en het is al bijna november. Wel is er enorme woningnood en steeds meer mensen waarvan door de gemeente is vastgesteld dat zij recht hebben op opvang, omdat zij te kampen hebben met problemen op meerdere leefgebieden, overnachten noodgedwongen buiten. Jong, oud, man, vrouw, psychiatrische aandoening of beperking, ongeacht. Geen opvang, geen bed, geen eten, de koude ingestuurd.    

Deze toenemende dakloosheid raakt alles: stadsontwikkeling, woningen, inkomen, werk, zorg, veiligheid. Het is een groeiend maatschappelijk probleem wat als een hete aardappel wordt doorgeschoven en te vaak op het conto van de daklozen zelf wordt geschreven. Een probleem wat wij, vrijwilligers en medewerkers van De Achterban en het Straat Consulaat, nadrukkelijk en overal onder de aandacht willen brengen. Omdat we in een rijk land leven en het kan worden aangepakt, als we dat maar allemaal willen.

Met uw handtekening steunt u onze actie voor meer betaalbare woonplekken en zolang die er niet zijn: voldoende plekken in de daklozenopvang.

 


Stichting Straat Consulaat en De Achterban    Neem contact op met de schrijver van de petitie