kwijtschelding sanctie dokters door orde der geneesheren

Op 1 maart worden 5 dokters voor de rechter gedaagd omdat ze weigeren hun lidgeld te betalen aan de Orde der Geneesheren. De reden waarom ze hun lidgeld niet betalen is omdat ze vinden dat de orde hervormd moet worden. De Orde is zelf vragende partij voor hervorming, maar blijft deze artsen -enkel in Oost-Vlaanderen en Henegouwen- vervolgen. We vragen de kwijtschelding van de klacht tegen de vijf niet-betalers uit Zelzate.


Door het ondertekenen van deze petitie, getuigt u uw steun aan deze artsen en verklaart u niet akkoord te zijn met de sanctie opgelegd door de Orde.

BELANGRIJK!!! Vul bij stad je richting in: 'geneeskunde' of 'niet-geneeskunde'student. Als je niet in Gent studeert, vul je gewoon je stad in!!!