KARSEBOOM


De Karseboom (de 'Kars' voor intimi) wordt met sluiting bedreigd. Door puur machtsmisbruik van een grote brouwerij. Alle veronderstelde schulden zijn betaald, maar men wil de Karseboom koste wat kost tóch omzagen... Uitbater Thomas Kruip is gewoon te klein voor dit strijdtoneel. Er moet zwaarder geschut komen om de bierboer ABinBev te laten inzien dat je niet met machtsvertoon een instituut sluit. 

Wellicht dat kan de plaatselijke politiek met 10.000 handtekeningen wél het verschil maken. De Karseboom moét een veilig adres blijven waar jij, en kinderen en je kleinkinderen hun eerste biertje mogen drinken in een gecontroleerde omgeving. Wennen aan het studentenleven. TEKEN de petitie en houdt de Karseboom OPEN!