Jongeren met een visuele beperking hebben recht op een dak boven hun hoofd

Autonomie is voor jongeren met een visuele beperking niet vanzelfsprekend. Zij worden daarom getraind naar zelfstandigheid.Hiervoor worden trainingslocaties ingericht waar zij wonen voor een periode van max. 2 jaar.

In de praktijk komt het erop neer dat er na deze periode geen geschikte huisvesting beschikbaar is. Kortom geen perspectief op een geschikte woning en vertrouwde leefomgeving. Hoe kunnen zij nu de volgende stap naar volwassenheid maken?

In mijn werkveld ben ik in aanraking gekomen met deze doelgroep en heb ervaren dat het enorm frustrerend is voor hen dat zij na de trainingsperiode weer thuis bij hun ouders op de bank zitten en hun net verworven vrijheid en zelfstandigheid weer kwijt zijn. Deze doelgroep verdient naar mijn inziens urgentie op de woningmarkt.

Zeg nou zelf; zij hebbben toch recht op zelfstandige woonruimte!

Raakt jou dit ook en wil je samen met mij, hen helpen om dit probleem onder de aandacht te brengen bij de landelijke politiek? Teken dan deze petitie.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Marida om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...