Jongeren hebben dringend nood aan perspectief en een duidelijke communicatie

Op 3 december zaten de gezondheidsministers bij elkaar om de strategie rond het coronavaccin te bepalen. Over jongeren werd met geen woord gerept. Hierdoor - en door een publicatie van de WHO die stelt dat jongeren mogelijk pas in 2022 aan de beurt komen voor een prik - groeit de wanhoop bij de jeugd.

Mijn artikel op VRT NWS (11/12) - /geef-de-jongeren-voorrang-bij-de-inenting-ze-verdienen-het/ - genoot onverwacht veel bijval. Toch lijkt een prioritaire prik voor hen uitgesloten, en bij nader inzien misschien ook niet de meest efficiënte strategie. Het zou echter een groot verschil maken als er van overheidswege duidelijk naar de jeugd zou worden gecommuniceerd over waar ze staan, zodat ze niet het gevoel hebben te worden vergeten. Een bevoegd minister zou hen in klare taal moeten uitleggen dat het niet is omdat ze voorlopig geen vaccin krijgen, dat ze daarom hun leven nog een jaar on hold moeten zetten. Dat jongeren met elke inenting van een persoon kwetsbaarder dan zijzelf, een stap dichter bij een normaal leven komen, ook al krijgen ze zelf niet onmiddellijk een prik. Enig perspectief over hoeveel vaccins er moeten zijn uitgedeeld alvorens zij zich weer wat vrijer zullen kunnen bewegen, zou natuurlijk ook helpen. 

Verder dringen we er op aan om jongeren niet langer neer te zetten als egoïsten die willen gaan fuiven ten koste van oma's gezondheid. De meeste tieners en jongvolwassenen vragen niets anders dan gewoon weer naar school/naar de les te kunnen en - zodra het veilig kan - hun sociale contacten weer op te pikken. Jongeren worden niet depressief omdat ze een festival moeten skippen, wel omdat ze gewoon intermenselijk contact en groeikansen missen.

Vind jij ook dat onze ministers jongeren dringend enig perspectief moeten bieden? Onderteken dan deze petitie, en stuur hem massaal door.


Marie Loop, GENERATIE GROEI    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Marie Loop, GENERATIE GROEI om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...