Jenny's chinese hapjes MOET op huidige plaats blijven!!

Teken zoveel mogelijk zodat Jenny gewoon op haar vertrouwde plekje kan blijven staan!!!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Willeke Roelandt Troch om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...