Ja tegen McDonald's Walsberg

Ons heeft het nieuws bereikt dat er door het indienen van een aanvraag Omgevingsvergunning op 22 december jl. een procedure is gestart ten behoeve van het voornemen om een filiaal van McDonalds te openen aan de Milhezerweg 2, het perceel waar momenteel Café Zaal Catering Partyservice Van de Putten is gevestigd.  Een prachtige locatie die voor iedereen goed bereikbaar is.

Wij deurnenaren omarmen dit initiatief en kijken uit naar de komst van dit restaurant naar Deurne.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Marc van Deursen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...